Back to top

Sabbath Bible Lessons

Lutanje kroz pustinju (1)

 <<    >> 
7. lekcija Subota, 15. veljače 2020.

Prelazak preko Crvenog mora

„On ukori i Crveno more i ono presahnu; tako ih kroz dubine povede kao preko pustare.“ Psalam 106, 9.

„Kristova moćna ruka je suzbila bučne valove Crvenog mora, tako da su stajali uspravno kao zidovi i sa jedne i sa druge strane. Na taj način je On napravio put kroz more, i Izraelci su prošli nepokvašenih nogu.” —Biblijski komentari, 1. str. 1101.

Predlažemo da pročitate:   Patrijarsi i proroci, str. 284–290. 

Nedjelja 9. veljače

1. UTJEHA UPLAŠENIMA

a. Kako su Izraelci izrazili svoje strahove kad su vidjeli more pred sobom, a faraonovu vojsku iza sebe? Izlazak 14, 10–12.

„Hebreji su se utaborili pored mora, čija se voda njima činila kao nepremostiva prepreka, dok su na jugu krševite planine priječile njihov daljnji napredak. Iznenada su u daljini ugledali odsjaj oružja i kočije kao izvidnicu velike vojske… Strah je ispunio srca Izraelaca.” —Patrijarsi i proroci, str. 283. 284.

b. S kojim riječima je Mojsije pokušao umiriti njihove strahove? Izlazak 14,1 3.14.

„Mojsija je uvelike uznemirilo to što je njegov narod pokazao tako malu vjeru u Boga, unatoč činjenici da su ponovo bili svjedoci prikaza Njegove sile. Kako su ga mogli optužiti za opasnosti i teškoću njihove situacije kad je on izričito slijedio Božju zapovijed? Istina, nije bilo mogućnosti za oslobođenje osim ako sam Bog ne posreduje u njihovom oslobođenju, ali budući da se našao u ovoj situaciji zbog poslušnosti božanskim uputama, Mojsije nije osjećao strah od posljedica.” — Patrijarsi i proroci, str. 284.


Ponedjeljak 10. veljače

2. BOG OTVARA PUT ZA OSLOBOĐENJE

a. Koju uputu je Bog dao Mojsiju u pogledu ove neposredne opasnosti? Izlazak 14, 15–18. Kako je Krist svojim učenicima dao slično ohrabrenje za trenutke, kad se nađu okruženi teškoćama? Ivan 16, 33.

„Krist nije doživio neuspjeh niti se obeshrabrio, a učenici su trebali pokazati istu ustrajnu vjeru. Trebali su raditi kao što je On radio oslanjajući se na Njega kao svoju snagu. Premda će im se na putu ispriječiti prividno nesavladive prepreke, oni su Njegovom milošću trebali ići naprijed ne očajavajući i svemu se nadajući.” —Djela apostola, str. 23.

b. Kako je Anđeo Božji otvorio put za izbavljenje djece Izraelove kroz more? Izlazak 14, 19–22.

„Međutim, dok su im se Egipćani približavali, očekujući da će biti lak plijen, stup od oblaka se veličanstveno podigao u nebo, iznad Izraelaca i spustio između njih i egipatske vojske. Zid tame se prepriječio između progonitelja i progonjenih. Egipćani više nisu mogli razabrati izraelski tabor te su se morali zaustaviti. Ali kako je noć postajala sve mračnija, stup od oblaka je Hebrejima bio veliko svjetlo, osvjetljavajući cijeli tabor dnevnom svjetlošću.” —Patrijarsi i proroci, str. 284. 287.

c. Koju pouku trebamo naučiti iz ovog iskustva? Rimljanima 8, 31.

„U svakoj krizi Njegov je narod s povjerenjem mogao reći: „Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas?” (Rimljanima 8,31) Kako god lukavo bile postavljene zamke Sotone i njegovih pomagača, Bog ih može otkriti i poništiti sve njihove dogovore. Odgovor vjere i danas će biti isti kao i Nehemijin: „Bog naš borit će se za nas”, jer je Bog u ovom poslu i nijedan čovjek ne može spriječiti njegov konačni uspjeh.” —Proroci i kraljevi, str. 645.


Utorak 11. veljače

3. NEVOLJA ZA EGIPĆANE

a. Kako je Gospod zaustavio egipatsku vojsku? Izlazak 14, 23–25 (prvi dio); Psalam 77, 15–18.

„Egipćani su se usudili krenuti putem koji je Bog pripremio za svoj narod, a anđeli Božji ušli su među njihovu vojsku i zakočili kotače njihovih kola. To ih je pogodilo. Napredovali su vrlo sporo i počeli su se brinuti. Prisjetili su se nesreća koje je izraelski Bog pustio na njih kako bi ih prisilio da dopuste Izraelu da ode i pomislili su kako bi ih Bog sve mogao predati Izraelcima u ruke. Shvatili su da se Bog bori za Izraelce i strahovito uplašeni, okrenuli su se kako bi pobjegli od njih.”—Spiritual Gifts, 3. str. 235.

b. Kad su se Egipćani našli u teškoćama progoneći Izraelce, što su govorili jedni drugima? Izlazak 14, 25 (zadnji dio).

c. Što se dogodilo čim su Izraelci sigurno prešli preko mora i kad je Mojsije ponovno ispružio svoj štap? Izlazak 14, 26–30. Kako će Bog jednako izbaviti svoj narod na granicama nebeskog Kanaana?

„Egipćane je obuzeo strah i zbunjenost. Usred pobješnjelih sila prirode, čuli su glas ljutitog Boga, i pokušali se vratiti i pobjeći na obalu s koje su pošli. Ali Mojsije je pružio svoj štap i nagomilana voda šišteći, tutnjeći, željna svog plijena, sručila se i povukla egipatsku vojsku u svoje mračne dubine.

Svanuće je izraelskom mnoštvu otkrilo sve što je ostalo od njihovih nekada moćnih neprijatelja: oklopljena tijela razbacana na obali. Jedna noć je bila dovoljna da nakon najstrašnije opasnosti dođe potpuno izbavljenje.” —Patrijarsi i proroci, str. 287. 288.

„Nebeska bića, anđeli velike snage, čekaju poslušni Njegovim zapovijedima da se ujedine s ljudskim oruđima; i Gospod će se umiješati kada stvari dođu do one točke gdje se djelovanju sotonskih oruđa može suprotstaviti samo božanska sila. Kada se Njegov narod bude nalazio u najvećoj opasnosti, naizgled nemoćan da opstane nasuprot sotonine sile, Bog će djelovati u Njihovu korist. Trenutak čovjekove nevolje prilika je za Božje djelovanje.” —Odabrane poruke, 2. str. 373.


Srijeda 12. veljače

4. VELIKO IZBAVLJENJE

a. Kako je Psalmist opisao prolazak Izraelaca kroz Crveno more ? Psalam 77, 19. 20; 106, 8–11.

b. Kako bi Bog pred njima otvorio Crveno more, što su Izraelci morali pokazati sa svoje strane? Hebrejima 11, 29.

„Bog je u svojoj providnosti doveo Izraelce u planinski usjek blizu mora da bi u njihovom izbavljenju mogao prikazati svoju silu i poniziti ponos njihovih tlačitelja. On ih je mogao spasiti na drugi način, ali je izabrao ovaj način da bi ispitao njihovu vjeru i ojačao njihovo povjerenje u Njega. Narod je bio iscrpljen i preplašen, ali da nisu pošli naprijed kad im je Mojsije naredio da pođu, Bog im nikada ne bi otvorio put. Oni „vjerom prijeđoše Crveno more kao po suhoj zemlji” (Hebrejima 11,29) Marširajući prema hladnoj vodi oni su pokazali da vjeruju Božjoj riječi koju je Mojsije izrekao. Oni su učinili sve što je bilo u njihovoj moći, a Svemogući Izraelov je onda podijelio more da utre put njihovim nogama.“—Patrijarsi i proroci, str. 290.

c. Kako su Izraelci reagirali na čudesno izbavljenje koje im je Gospod pružio? Izlazak 14, 31; Psalam 106, 12. Koju pouku možemo naučiti iz ovog iskustva?

„Velike pouke koje se ovdje uče pouke su za sva vremena. Kršćanski je život mnogo puta pritisnut opasnošću, a dužnost je naizgled nemoguće obaviti. Mašta stvara sliku propasti, ropstva ili smrti koja slijedi. Ipak, Božji glas jasno kaže: „Pođite naprijed!” Mi trebamo poslušati ovu zapovijed, premda naše oči ne mogu vidjeti kroz tamu a oko stopala osjećamo hladne valove. Prepreke koje sprječavaju naš napredak nikada neće nestati pred duhom koji sumnja i oklijeva. Oni koji odlažu poslušati sve dok ne iščezne i posljednja sjena nesigurnosti, nikada neće ni poslušati. Nevjera šapće: „Čekajmo dok nestanu prepreke i jasno vidimo naš put”, ali vjera nas hrabri da napredujemo, ona „sve vjeruje, svemu se nada”.” —Patrijarsi i proroci, str. 290.


Četvrtak 13. veljače

5. PJEVANJE PJESME POBJEDE

a. Kako je narod pokazivao svoju sreću? Koje su neke od ključnih misli iz Mojsijeve pjesme? Izlazak 15, 1–21.

„Ova pjesma i veliko izbavljenje na koje ona podsjeća ostavili su trajan dojam koji nikada neće biti izbrisan iz sjećanja izraelskog naroda. Proroci su je i pjevači u Izraelu vjekovima ponavljali, svjedočeći da je Jahve njihova snaga i izbavljenje onima koji mu vjeruju.” —Patrijarsi i proroci, str. 289.

b. Kad, gdje i tko će ponovno pjevati sličnu pjesmu? Otkrivenje 15, 2–4.

„Ova pjesma ne pripada samo izraelskom narodu. Ona upućuje na propast svih neprijatelja pravde i na konačnu pobjedu Božjeg Izraela.” —Patrijarsi i proroci, str. 289.

„Oni pred prijestoljem pjevaju „novu pjesmu”, pjesmu koju nitko ne može naučiti osim sto četrdeset četiri tisuće. To je pjesma Mojsijeva i Janjetova, pjesma oslobođenja. Nitko osim sto četrdeset četiri tisuće ne može naučiti tu pjesmu, jer je to pjesma njihova iskustva – iskustva koje nikada nije proživio nitko drugi.” —Velika borba, str. 648.


Petak 14. veljače

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Zašto Mojsije nije bio uplašen na obali Crvenog mora? Kako i ja mogu biti kao on?

2. Kako je Bog otvorio put za izbavljenje Izraelaca? Kako je u mnogim slučajevima i za tebe otvorio put za izbavljenje?

3. Kad će Bog pristupiti u pomoć svome narodu koji su na samim granicama nebeskog Kanaana?

4. Zašto je Bog odlučio dovesti Izraelce u ovu tešku situaciju? Zašto se mi ponekad nađemo u teškim situacijama?

5. Zašto će samo posebna grupa spašenih moći pjevati pjesmu Mojsijevu i Janjetovu?

 <<    >>