Back to top

Sabbath Bible Lessons

Lutanje kroz pustinju (1)

 <<    >> 
12. lekcija Subota, 21. ožujka 2020.

Bog govori svome narodu

„Gospod je govorio s vama licem u lice na brdu iz samoga ognja” Ponovljeni zakon 5,4.

„Kad je zakon izgovaran na Sinaju, Gospod – Tvorac neba i zemlje – stajao je pored svoga Sina, zaklonjen neprovidnim zastorom vatre i dima koji je obavijao goru.” —Biblijski komentari, 1. str. 1103.

Predlažemo da pročitate:   Patrijarsi i proroci, str. 301–305. 

Nedjelja 15. ožujka

1. DOLAZAK DO SINAJA

a. Nakon koliko vremena od izlaska iz Egipta su Izraelci stigli do gore Sinaj? Izlazak 19,1. 2. Što im je tamo Bog želio otkriti?

„Svanuće je pozlaćivalo tamne planinske rubove, sunčeve zlatne zrake su probijale duboke klisure, a iscrpljenim putnicima one su se činile kao zrake milosti s Božjeg prijestolja. Izgledalo je da ogromne, krševite hridi svojim veličanstvom govore o vječnoj strpljivosti i veličanstvu. Čovjek se osjećao neznatan i slab u prisutnosti Onoga koji je „mjericom izmjerio zemlju, i planine na mjerila, a tezuljom bregove” (Iz 40,12). Ovdje je Izrael trebao primiti najljepše otkrivenje koje je Bog ikada dao čovjeku. Bog je ovdje sakupio svoj narod da u njihove umove utisne svetost svojih zahtjeva objavljujući vlastitim glasom svoj sveti Zakon. U njima su se trebale dogoditi velike i svete promjene, jer unižujući utjecaj ropstva i dugoročno promatranje idolopoklonstva ostavilo je traga na njihovim navikama i karakteru. Obznanjujući im sebe, Bog ih je nastojao uzdići na veću moralnu razinu.” —Patrijarsi i proroci, str. 302.

b. Koje divne riječi je Bog izgovorio Mojsiju na gori, objavljujući svoju želju kako za Izraelce, tako i za Njegov narod u svakom dobu? Izlazak 19,3–6.


Ponedjeljak 16. ožujka

2. PRIPREMA ZA SUSRET S BOGOM

a. Nakon što je Mojsije obznanio narodu što mu je Bog rekao, kako je narod odgovorio? Izlazak 19,7–9.

„Mojsije se vratio u tabor, i nakon što je sazvao izraelske starješine, ponovio im je božansku poruku. Njihov je odgovor glasio: „Vršit ćemo sve što je Jahve naredio.” Tako su oni uspostavili svečan Savez s Bogom i obvezali se da će Ga prihvatiti kao svog vladara, čime su oni u posebnom smislu postali podložni Njegovu autoritetu.” —Patrijarsi i proroci, str. 303.

„Ovo je zavjet koji Božji narod treba učiniti u ovim posljednjim danima. Od njihove vjernosti u ispunjavanju uvjeta postavljenih u zavjetu koji su učinili s Bogom ovisi hoće li ih On prihvatiti.” —Biblijski komentari, 1. str. 1103.

b. Koje pripreme su bile zatražene od naroda kako bi se mogli naći u Božjoj prisutnosti dok bude objavljivao svoj zakon? Izlazak 19,10–15. O čemu bismo se trebali pobrinuti prije nego što se pojavimo pred Bogom u crkvi?

„Ovaj veliki i silni Bog, koji je stvorio prekrasni Eden i sve lijepo u njemu, Bog je reda i On želi red i čistoću u svojemu narodu…

Na onima koji su se pojavili pred Njim kad su dolazili u Njegovu svetu prisutnost, nije smjelo biti ništa površno i neuredno. Zašto? Koja je bila svrha ovakve brižljivosti? Je li to bilo zato da se narod preporuči Bogu? Samo zato da stekne Njegovo odobravanje? Razlog koji sam dobila, bio je da narod stekne pravilan dojam. Ako oni koji su služili u svetoj službi, svojom odjećom i ponašanjem ne bi pokazali brižnost i poštovanje prema Bogu, narod bi izgubio strah i strahopoštovanje pred Bogom i Njegovom svetom službom. Kad su svećenici, dolazeći pred Njega, s posebnom brigom za sve detalje pokazivali veliko poštovanje prema Bogu, time su narodu ukazali na uzvišenost Boga i Njegovih zahtjeva. Pokazivali su mu da je Bog svet, da je Njegovog djelo sveto i da sve što je povezano s Njegovim djelom mora biti sveto i oslobođeno svake nečistoće, kao i da oni koji se približavaju Bogu moraju ukloniti svaku ukaljanost.” —2. Svjedočanstvo, str. 611. 612.


Utorak 17. ožujka

3. U BOŽJOJ PRISUTNOSTI

a. Opišite veličanstvenost i svečanost prizora u kojem je Bog sišao s neba kao bi govorio svome narodu. Izlazak 19,16–20; Ponovljeni zakon 33,2. 3.

„Ujutro trećeg dana, dok su pogledi naroda bili uprti u planinu, njen vrh je bio pokriven gustim i mračnim oblakom koji je silazio niz planinu sve do podnožja, dok cijela planina nije bila obavijena tamom i strašnom tajanstvenošću. Onda se začuo zvuk trube koji je pozivao narod na susret s Bogom, i Mojsije ga je poveo do podnožja planine. Žive su munje sijevale iz guste tame, a udarci groma odjekivali su među okolnim vrhuncima…

Onda je grmljavina prestala, trube se više nisu čule, a zemlja je bila mirna. Neko je vrijeme vladala tišina, a onda se začuo Božji glas. Govoreći iz guste tame koja ga je okruživala dok je stajao na planini, okružen pratnjom anđela, Gospod je obznanio svoj Zakon.” —Patrijarsi i proroci, str. 304.

„Objavljujući sinovima Izraelovim deset zapovijedi vlastitim glasom, Bog je time pokazao njihovo značenje. On je u strahovitoj veličanstvenosti pokazao svoju uzvišenost i autoritet kao Vladar svijeta. Bog je to učinio kako bi svom narodu živo utisnuo u sjećanje svetost svog zakona i važnost pokoravanja istom.“ —Svjedočanstvo, 8. str. 198.

b. Kad je Mojsije bio ponovno pozvan na goru, što mu je Gospod rekao? Izlazak 19,21–25.

„Kad se božanska prisutnost prikazala na Sinaju, slava Gospodnja je u Izraelovim očima bila poput vatre koja sažiže.” —Patrijarsi i proroci, str. 339.

„Bog je oličenje beskrajne ljubavi i samilosti, ali On također kaže o sebi da je 'Bog revnitelj, oganj koji spaljuje.'„ – The Review and Herald, 14. kolovoza 1900.

„Za grijeh ma gdje se našao „Bog je oganj koji proždire”. (Hebrejima 12,29.) U svima koji se podčine Njegovoj sili Božji će Duh spaliti grijeh. Ali ako se ljudi čvrsto drže grijeha, oni će se poistovjetiti s njim. Tada Božja slava koja uništava grijeh mora uništiti i njih.” —Želja vjekova, str. 107.


Srijeda 18. ožujka

4. ZAKON LJUBAVI

a. Tko je izgovarao zakon na gori Sinaj? Što je On kasnije učinio sa zakonom? Ponovljeni zakon 5,4. 5; 9,10.

„Nitko ne treba doživjeti neuspjeh u shvaćanju zakona koji je prijepis Njegova karaktera. Riječi napisane Božjim prstom na kamene ploče tako savršeno otkrivaju Njegovu volju vezanu uz Njegov narod da nitko ne mora pogriješiti.” —Odabrane poruke, 1. str. 225.

b. Koje je temeljno načelo ovog zakona? Matej 22,37–39.

„Deset Božjih zapovijedi od kojih svaka sadrži po jedan nalog ili pak zabranu, ukoliko im se u poslušnosti podčinimo kao zakonu koji vlada čitavim svemirom predstavljaju za nas i deset obećanja. 'Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.' Ovdje je u najsažetijem obliku dana suština zakona Božjeg. Tu su zacrtani uvjeti spasenja za svakog sina i svaku kćer Adamovu.“

„Deset svetih propisa koje je sam Krist izgovorio na gori Sinajskoj predstavljaju otkrivenje Božjeg karaktera, i čitavom svijetu stavljaju do znanja činjenicu da On ima svaku vlast nad čitavim ljudskim naslijeđem. Ovaj zakon najveće ljubavi koja je čovjeku mogla biti prikazana u deset propisa predstavlja glas Božji koji s neba govori ljudskoj duši u obećanju: 'Čini tako, i nećeš doći pod vlast i kontrolu sotonsku.' U tom zakonu nema ništa negativno, iako možda izgleda da ima. On znači: ČINI TAKO, i biti ćeš ŽIV.“ —Biblijski komentari, 1. str. 1105.

c. Kako iskreni kršćani pokazuju da imaju Božju ljubav u svojim srcima? 1 Ivanova 5,2. 3; Rimljanima 13,10.

„Kristova ljubav izgoni iz duše svaku mržnju, sebičnost i zavist; jer zakon Božji traži savršenstvo, potpuni preobražaj duše. Pokoravanje zakonu Božjem donosi zdravlje. Osjećanje poslušnosti privlači dušu Bogu. Ugledajući se na Gospoda Isusa, mi smo ohrabreni služiti i jedan drugome. Ljubav Kristova tada obuzima našu dušu, i među nama više nema razmirica, sukoba niti svađe.” —Biblijski komentari, 1. str. 1105.

„Zakon ljubavi nalaže da posvetimo tijelo, um i dušu službi Bogu i svojim bližnjima. Ova služba, koja čini da smo blagoslov drugima, donosi i nama samima najveći blagoslov.” —Odgoj, str. 16.


Četvrtak 19. ožujka

5. NEPROMJENJIVI ZAKON

a. Kakav utjecaj je objavljivanje zakona imalo na narod? Izlazak 20:18–20. Kakav utjecaj je imalo na Mojsija? Hebrejima 12,20. 21.

„Izraelski je narod svladao strah. Strašna moć Gospodnjih uredbi njima se činila jačom od onoga što su njihova dršćuća srca mogla podnijeti. Kad im je izneseno Božje veliko mjerilo pravednosti, oni su kao nikada ranije shvatili uvredljivu narav grijeha i svoju vlastitu krivicu u očima svetoga Boga. Ustuknuli su u strahu i s dubokim poštovanjem.” —Patrijarsi i proroci, str. 309.

b. Je li postojala potreba za promjenom ovog zakona? Je li ga Isus promijenio? Psalam 111,7. 8; Matej 5,17–19.

„Božji Zakon u nebeskom Svetištu uzvišeni je original, a njegov vjeran prijepis bile su zapovijedi napisane na kamenim pločama i zapisane u Mojsijevu Petoknjižju… Budući da je Božji Zakon otkrivenje Njegove volje i prijepis Njegova karaktera, on mora vječno postojati kao „vjerni svjedok na nebu.” (Psalam 89,37) Nijedna zapovijed nije ukinuta, nije promijenjeno ni najmanje slovo ni oznaka. Psalmist kaže: „Dovijeka, o Jahve, riječ Tvoja ostaje, stalna poput nebesa.” „Stalne su sve naredbe Njegove, utvrđene za sva vremena, dovijeka.” (Psalam 119,89; 111,7.8.) —Velika Borba, str. 434.


Petak 20. ožujka

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Kako je prirodna ljepota koja je okruživala goru Sinaj utjecala na Izraelce? Zašto je važno redovito provoditi vrijeme u prirodi?

2. Koji zavjet Bog želi učiniti s nama svakoga dana?

3. Zašto je Bog svojim glasom izgovorio deset zapovijedi djeci Izraelovoj?

4. Koja je posljedica zakona ljubavi, Isusove ljubavi, koji je upisan u srce?

5. Objasnite zašto je zakon nepromjenjiv.

 <<    >>