Back to top

Sabbath Bible Lessons

Lutanje kroz pustinju (1)

 <<    >> 
  Subota, 7. ožujka 2020.

Dar prve subote za pomoć unesrećenima u svijetu

„Tko bi mi dao krila kao u golubice! Odletio bih da otpočinem…Ubrzao bih svoj bijeg od nagloga vihora i oluje“ (Psalam 55,6,8).

Vjetrovite oluje, bure, potresi, nesreće, poplave, gladi i požari – popis koji se nastavlja. Ima li još takvih katastrofa na vidiku?

„Dan probe i čišćenja upravo je pred nama. Pojavljuju se najpotresniji znaci, u poplavama, uraganima, tornadima, prolomima oblaka, u nesrećama na kopnu i moru, i oni objavljuju blizinu kraja svega. Božje kazne se izlijevaju na zemlju, kako bi se ljudi probudili i shvatili da Isus ubrzo dolazi.“ – The Review and Herald, 8. studenog 1892.

„U nesretnim slučajevima i pravim tragedijama na moru i na kopnu, u velikim požarima, u strašnim uraganima i pustošnim padalinama obično praćenim i tučom, u uraganima, poplavama, orkanima, ogromnim valovima nezadržive plime i potresima – na svakome mjestu i na tisuću načina, Sotona pokazuje svoju moć. On uništava dozrelu žetvu i tada dolaze glad, briga i oskudica. On ispunjava zrak smrtonosnim uzročnicima zaraze i tisuće umiru od raznih epidemija. Ove pojave će biti sve češće i sve užasnije. Masovnim uništenjem bit će zahvaćeni ne samo ljudi nego i životinje.“ – The Review and Herald, 14. ožujka 1912.

Dok velika borba na ovaj način dostiže svoj vrhunac na ovoj zemlji, što Bog želi da mi činimo za ljudski rod koji stradava? „Pokazao ti je, čovječe, što je dobro; ta što Gospod traži od tebe osim da vršiš pravdu i da ljubiš milost i da hodiš smjerno s Bogom svojim?“ (Mihej 6,8) Bogom koji „u milosrđu uživa“ (Mihej 7,18).

U vrijeme nevolja, podižu se vapaji napaćenog čovječanstva za djelima milosrđa – odijevanje golih, hranjenje gladnih, popravljanje srušenih zgrada, pomazanje ranjenih. Za hitnu pomoć potrebno je osigurati mnoga sredstva, iz tog razloga ovo se može ostvariti samo vašom velikodušnom podrškom. Oni koji rado daju za ove potrebe bit će obilno nagrađeni, jer „blago milostivima, jer će biti pomilovani“ (Matej 5,7).

GK, Odjel za dobrotvorni rad

 <<    >>