Back to top

Sabbath Bible Lessons

Lutanje kroz pustinju (1)

 <<    >> 
4. lekcija Subota, 25. siječnja 2020.

Zla u Egiptu

„Zbog čega, dakle, ukrućujete svoja srca, kao što su svoja srca ukrutili Egipćani i faraon? Nisu li oni, kada je on čudesno postupio među njima, pustih narod da ode; i oni su otišli?“ 1. Samuelova 6, 6.

„Bog nikoga ne uništava. Svatko tko je uništen, uništio je samoga sebe. Svatko tko odbacuje opomene savjesti, sije sjeme nevjerovanja, a ono će donijeti sigurnu žetvu.” —Kristove priče, str. 84.

Predlažemo da pročitate:   Patrijarsi i proroci, str. 265–272. 

Nedjelja 19. siječnja

1. PROTIVLJENJE BESMISLENOM BOGOSLUŽJU

a. Koje je bilo prvo zlo i zašto je poslano? Izlazak 7, 14–21.

„Tijekom izlijevanja zala na Egipat faraon je bio točan u svojemu praznovjernom obožavanju rijeke Nila. Svakog jutra je dolazio na rijeku te na obalama odavao slavu i zahvalnosti samoj vodi, nabrajajući velika dobra koja im je donijela i govoreći o njenoj velikoj snazi; kako bez nje oni kao narod ne bi ni postojali; jer je ona natapala njihovu zemlju i donosila hranu na njihove stolove.”—Spiritual Gifts, 4A, str. 54. 55.

b. Koje je bilo drugo zlo i kako je Bog odlučio ukloniti posljedice ovog zla? Izlazak 8, 2–14.

„Egipćani su žabe smatrali svetim te ih nisu željeli uništavati, ali ljigave napasti su postale nepodnošljive…

Gospod je mogao učiniti da se one u trenutku vrate u prah, ali On to nije učinio da kralj i njegov narod njihovo uklanjanje ne bi proglasili posljedicom vračanja, kao i prethodna djela vračara. Žabe su uginule i oni su ih sakupljali na hrpu.” —Patrijarsi i proroci, str. 265. 266.


Ponedjeljak 20. siječnja

2. BOG SE BRINE O SVOM NARODU

a. Kako je Gospod učinio razliku među onima koje je pogodilo četvrto zlo? Izlazak 8, 20–24.

„Obadi su ispunili kuće i zemlju, tako da je „zemlja nastradala od obada”. Ovi su kukci bili veliki i otrovni, a njihov je ubod bio vrlo bolan za ljude i životinje. Kao što je bilo prorečeno, ova kazna nije pogodila gošensku zemlju.” —Patrijarsi i proroci, str. 266.

b. Koju dodatnu razliku je Bog učinio u petom i devetom zlu? Izlazak 9, 1–6; 10, 22. 23.

„Slijedio je još strašniji udarac – pomor sve stoke u Egiptu koja se zatekla u polju. I svete i tegleće životinje, krave, volovi, ovce, konji i deve, magarci, sve je bilo uništeno. Jasno je rečeno da će Izraelci biti izuzeti, a faraon, nakon što je poslao vjesnike u izraelske domove, potvrdio je istinitost ove Mojsijeve izjave. „Od Izraelaca nije uginulo ni jedno grlo.” Ipak, kralj je ostao tvrdoglav.” — Patrijarsi i proroci, str. 267.

„Iznenada je tama prekrila zemlju, tako gusta i crna da se činilo da „će se moći opipati”. Ne samo što su ljudi bili lišeni svjetlosti već je i zrak bio vrlo težak, što je otežavalo disanje. „Tri dana nisu ljudi jedan drugog mogli vidjeti, i nitko se sa svog mjesta nije micao. A u mjestima gdje su Izraelci živjeli sjala je svjetlost.” Sunce i Mjesec su bili egipatska božanstva, a u ovoj misterioznoj tami i ljudi i njihovi bogovi bili su podjednako pogođeni silom koja se zauzimala za robove.” — Patrijarsi i proroci, str. 272.

c. Kakvu zaštitu je Gospod obećao svome narodu? Ponovljeni zakon 32, 43; Psalam 103, 8. Kako se ova zaštita proširila i na Egipćane tijekom devetog zla?

„Premda je tama bila strašna, ovo je zlo bilo dokaz Božje samilosti i njegova nastojanja da ne uništava. On je ljudima htio dati vrijeme za razmišljanje i pokajanje prije no što na njih pusti posljednje i najstrašnije zlo.” — Patrijarsi i proroci, str. 272.


Utorak 21. siječnja

3. VRAČARI PRIZNAJU PORAZ

a. Kakva je bila reakcija vračara na treće zlo? Izlazak 8, 18. 19.

„Aron je na Božju zapovijed pružio svoju ruku i prašina se zemaljska pretvorila u komarce diljem cijele egipatske zemlje. Faraon je pozvao vračare da učine isto, ali oni to nisu mogli učiniti. Božje se djelo tako pokazalo nadmoćnijim od Sotoninog Sami su vračari priznali: „To je prst Božji!” Ali kralj je ostao uporan.” —Patrijarsi i proroci, str. 266.

b. Kako je Bog uputio Mojsija da izazove zlo čireva? Izlazak 9, 8–10. Koji je bio značaj pepela iz peći?

„Mojsiju je nakon toga naređeno da uzme pepeo iz peći i da ga „pred faraonovim očima baci prema nebu”. Ovo je bio vrlo značajan čin. Bog je prije četiri stotine godina pokazao Abrahamu tlačenje njegova naroda u budućnosti, slikom „zadimljenog žeravnjaka i goruće zublje”. On je objavio da će kazniti tlačitelje, a robove izvesti s velikim blagom. Izrael je u Egiptu dugo bio u peći nevolje. Ovaj je Mojsijev čin njima bio obećanje da se Bog sjeća svog saveza te da je došlo vrijeme njihova izbavljenja.” — Patrijarsi i proroci, str. 267.

c. Kako su čirevi pogodili vračare? Izlazak 9, 11.

„Dok se pepeo uzdizao prema nebu, a fina se prašina širila egipatskom zemljom, „otekline s čirevima prekriše ljude i životinje”, svuda gdje je padao pepeo. Svećenici i vračari su dosad hrabrili faraona u njegovoj tvrdoglavosti, ali sada je kazna stigla i njih. Pogođeni odvratnom i bolnom bolešću, njihova ih je hvalisava sila činila još jadnijima i oni se više nisu mogli boriti protiv Izraelova Boga. Cijeli je narod mogao vidjeti ludost vjere u vračare kad oni čak ni sami sebe nisu mogli zaštititi.” — Patrijarsi i proroci, str. 267.


Srijeda 22. siječnja

4. EGIPĆANI SU UPLAŠENI

a. Kako je Bog milostivo upozorio Egipćane o sedmom zlu i kakve su bile posljedice? Izlazak 9, 18–21.

„Tuča nije bila uobičajena u Egiptu, a prorečeno nevrijeme nikada ranije nije viđeno. Vijest se brzo pročula i svi koji su vjerovali Jahvi sakupili su svoju stoku, dok su oni koji su prezirali njegova upozorenja ostavili stoku u polju. Tako se Božja milost pokazala usred kazne, ljudi su iskušani i pokazalo se koliko je njih prikaz Božje sile naveo da ga se boje.

Pustoš i propast je obilježila put anđela koji je uništavao. Samo je gošenska zemlja bila pošteđena. Egipćanima je pokazano da živi Bog nadzire zemlju, da prirodne sile slušaju Njegov glas, te da je jedina sigurnost u poslušnosti Njemu.” —Patrijarsi i proroci, str. 269.

b. Nakon što je Bog upozorio Egipćane o osmom zlu, skakavcima, što je pokazalo da su se faraonove sluge bojale Boga? Izlazak 10, 7.

„Faraonovi savjetnici su ostali užasnuti. Narod je pretrpio velike gubitke zbog pogibije stoke. Tuča je pobila mnogo ljudi Šume su bile opustošene, a polja uništena. Oni su brzo gubili sve što su im Hebreji donijeli svojim radom. Glad je prijetila cijeloj zemlji. Knezovi i dvorani su navaljivali na kralja i ljutito zahtijevali: „Dokle će nam ovaj čovjek biti stupica? Pusti te ljude neka idu i štovanje iskažu Jahvi, svome Bogu! Zar ne vidiš kako Egipat srlja u propast?” — Patrijarsi i proroci, str. 271.

c. Nakon svega što se do tad dogodilo, kako je faraon pokazao da još nije spreman pustiti Izraelce da odu? Izlazak 10, 8–11.

„Faraon je nastojao uništiti Izraelce teškim radom, ali sada se pretvarao da se duboko zanima za njihovu dobrobit i nježno se brine za njihovu djecu. Njegov je stvarni cilj bio da zadrži djecu i žene kao jamstvo da će se muškarci vratiti.” — Patrijarsi i proroci, str. 271.


Četvrtak 23. siječnja

5. POBUNA JE IZBOR

a. Kako je svaka iduća Božja kazna djelovala na farona? Izlazak 9, 7. 35; 10, 3.

„Bog govori čovjeku kroz svoje sluge, upozoravajući, opominjući i ukoravajući grijeh. On svakome pruža priliku da ispravi svoje pogreške prije no što one postanu dio karaktera, ali ako ih tko odbije ispraviti, božanska sila ne posreduje da bi se suprotstavila smjeru njegova djelovanja. Takvoj je osobi lakše ponoviti isto djelo. Njegovo je srce tvrđe na djelovanje Svetoga Duha. Daljnje odbijanje svjetlosti dovodi ga u stanje u kojem je i daleko jači utjecaj neučinkovit i ne može izvršiti trajniji dojam.” —Patrijarsi i proroci, str. 268.

b. Budući da je faraon odabrao pobuniti se protiv Boga, s čime je povezan ovaj grijeh i kakve su uvijek posljedice ovakvog izbora? 1. Samuelova 15, 23. (prvi dio); Izreke 28, 14.

„Onaj koji pokaže drskost nevjernika, ravnodušnost prema božanskoj istini, samo žanje žetvu koju je sam posijao. Tako se događa da mnoštvo sa stoičkom ravnodušnošću dolazi slušati istine koje su nekada pokretale njihovu dušu. Oni su posijali nemar i odbacivanje istine, i takva je žetva koju žanju.” —Patrijarsi i proroci, str. 268.


Petak 24. siječnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Kako je tijekom prvog i drugog zla pokazano da su bogovi Egipta inferiorni u odnosu na nebeskog Boga?

2. Kako je Bog tijekom zala pokazao brigu i za svoj narod i za Egipćane?

3. Kako su uši i čirevi porazili vračare?

4. Kako su Egipćani pokazali da su povjerovali Božjoj Riječi o nadolazećem zlu tuče? Kako mi pokazujemo vjeru u Božju Riječ?

5. Koja dva stava vode nevjerovanju?

 <<    >>