Back to top

Sabbath Bible Lessons

Lutanje kroz pustinju (1)

 <<    >> 
13. lekcija Subota, 28. ožujka 2020.

Zid zaštite

„Blagoslovljeni su oni koji su neokaljani na putu, koji hode po zakonu Gospodnjem.“ Psalam 119, 1.

„Onaj koji shvati dalekosežne zahtjeve Božjeg zakona može shvatiti i ponešto od odvratnosti grijeha. I što su uzvišenije njegove zamisli o Božjim zahtjevima, to će veća biti i njegova zahvalnost za pomilovanje koje mu je ponuđeno ” —Naše visoko zvanje, str. 137.

Predlažemo da pročitate:   Patrijarsi i proroci, str. 305–310. 

Nedjelja 22. ožujka

1. PRIZNAVANJE STVORITELJA

a. Kad je subota dana čovječanstvu? Koja je bila svrha subote? Postanak 2, 1–3.

„Subote se trebamo sjećati i svetkovati kao spomenik na Stvoriteljevo djelo. Upućujući na Boga kao Stvoritelja neba i zemlje, ona razlučuje između istinitog Boga i lažnih bogova.” —Patrijarsi i proroci, str. 307.

b. Koje su neke od općih uputa za istinsko svetkovanje subote? Izaija 58, 13.

c. Zašto često ne uspijevamo paziti na naše riječi tijekom subote? Matej 12, 34.

„Da bi držali subotu svetom, čak ni našim mislima ne bi trebali dopustiti da počivaju na predmetima svjetovne naravi.”—Patrijarsi i proroci, str. 307.

„Međutim, da bi subotu držali svetom, ljudi i sami moraju biti sveti. Vjerom moraju postati sudionici u Kristovoj pravdi.” —Želja vjekova, str. 283.


Ponedjeljak 23. ožujka

2. STAVITI BOGA NA PRVO MJESTO

a. Što Bog objavljuje odmah na početku zakona, pokazujući time njegovu važnost? Izlazak 20,3. Kako pokazujemo da smo nešto stavili na prvo mjesto u našem životu? Kojim drugim vrstama bogova ponekad služimo?

„Samo Jahvi, vječnom, samopostojećem, jedinstvenom, koji je sam izvor svega i koji održava sve, pripada najveće poštovanje i obožavanje. Čovjeku je zabranjeno da svojom službom i naklonostima na prvo mjesto stavi nešto drugo. Mi stvaramo boga od svega što volimo tako da ono umanjuje našu ljubav prema Bogu ili ometa našu službu Njemu.” —Patrijarsi i proroci, str. 305.

b. Kakav treba biti naš stav prema Bogu? Marko 12, 30; Ponovljeni zakon 10, 12.

„Služba Kristu zahtijeva cjelokupnog čovjeka – srce, um, dušu, snagu. On neće prihvatiti podijeljeno srce. On očekuje da mu damo sve od sebe.”—This Day with God, str. 161.

c. Koja osobina je ključna ako želimo razviti odnos s Bogom u kojem je On na prvom mjestu? Galaćanima 5, 6.

„Vjera koja nas dovodi u oživljujuću vezu s Kristom, s naše strane mora uključivati najveću naklonost, savršeno pouzdanje i cjelokupno posvećenje... Ona u životu Kristovog sljedbenika dovodi do istinske poslušnosti Božjim zapovijedima; rezultat žive veze s Kristom bit će ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima. ”—In Heavenly Places, str. 108.

„Takav je odnos između pravog vjernika i Krista. On prebiva u Kristu i od Njega prima hranu.

Ovaj se duhovni odnos može uspostaviti samo osobnom vjerom. Ova vjera mora s naše strane izražavati uzvišene sklonosti, savršeno oslanjanje i potpuno posvećenje. Naša se volja mora u potpunosti pokoriti božanskoj volji, a naši osjećaji, želje, interesi i čast poistovjetiti s napretkom Kristova kraljevstva i dostojanstvom Njegove zadaće. Mi ćemo od Njega stalno primati milost, a Krist će od nas prihvaćati zahvalnost.” —Moj život danas, str. 11.


Utorak 24. ožujka

3. OSTAVITI SEBIČNE ŽELJE

a. Koji je korijen grješne želje koja vodi do ozbiljnih grijeha poput pohlepe i preljube? Izreke 4, 23; Matej 15, 19; 22, 37.

„Kušač nas nikada ne može primorati da činimo zlo. On ne može upravljati umovima ako se ne pokore njegovom nadzoru. Volja mora pristati, vjera se mora odreći svog pouzdanja u Krista prije no što Sotona primijeni svoju silu na nama. Međutim, svaka grješna želja koju gajimo pruža mu uporište. Svaka točka u kojoj ne postižemo božansko mjerilo predstavlja otvorena vrata kroz koja može ući da nas kuša i uništi. Svaki propust ili poraz s naše strane daje mu priliku da prigovara Kristu.” —Želja vjekova, str. 125.

„Deseta zapovijed udara u sam korijen svih grijeha, zabranjujući sebične želje iz kojih izvire grješan čin. Onaj koji se iz poslušnosti Božjem Zakonu uzdržava od popuštanja grješnoj želji za onim što pripada drugima neće biti kriv za neko zlo djelo prema svojim bližnjima.” —Patrijarsi i proroci, str. 309.

b. Kad shvatimo da se bojište nalazi u našem umu, što trebamo učiniti? Filipljanima 2, 5–8; Otkrivenje 3, 20.

„Isus je postao čovjek kako bi mogao posredovati između čovjeka i Boga...kako bi čovjeku mogao vratiti prvobitni um koji je on izgubio u Edenu kroz sotonska primamljiva iskušenja“ —That I May Know Him, str. 291.

„Kroz obraćenja i preobražaj ljudi trebaju primiti Kristov um.”— That I May Know Him, str. 134.

c. Koliko dalekosežna je poslušnost sedmoj zapovijedi? Matej 5, 27. 28.

„Ova zapovijed zabranjuje ne samo nečista djela već i tjelesne misli i želje, ili svako djelo koje ih potiče. Ne zahtijeva se samo čistoća u javnom životu već i čistoća tajnih namjera i osjećaja. Krist, koji je učio sveobuhvatnu obvezu Božjeg Zakona, izjavio je da su zle misli ili pogled grijeh kao i nezakonito djelo.” —Patrijarsi i proroci, str. 308.


Srijeda 25. ožujka

4. ODBACITI DESTRUKTIVNE MISLI

a. Što je korijen iz kojeg izvire ubojstvo? 1. Ivanova 3, 15. Što još uključuje držanje šeste zapovijedi?

„Sva djela nepravde koja skraćuju život; duh mržnje i osvete, ili popuštanja strastima koji navode na štetna djela drugima ili nas potiče da im želimo zlo (jer „tko se ljuti na svoga brata, bit će odgovoran sudu”); sebično zanemarivanje brige prema napaćenima i onima kojima je ona potrebna; svako ugađanje sebi ili nepotrebno uskraćivanje, ili pretjerani rad koji šteti zdravlju, sve je ovo, u većoj ili manjoj mjeri, kršenje šeste zapovijedi.” —Patrijarsi i proroci, str. 308.

b. Koja osobina tjelesnog srca vodi ka mržnji i kako ova zla osobina utječe na one koji ju njeguju? 1. Korinćanima 3, 3; Izreke 14, 30.

„Zavist je potomak ponosa, i ako se njeguje u srcu, ona izaziva mržnju i naposljetku i osvetu i ubojstvo.” — Patrijarsi i proroci, str. 651.

„Zavist je jedna od najodvratnijih crta sotonskog karaktera, crta koja zaslužuje samo prijezir. Zavidan čovjek stalno baca ljagu i klevete na druge u težnji da istakne i uzdigne sebe. On omalovažava bližnjega, misleći da time uzdiže sebe.” —Biblijski komentari, 3. str. 1159.

„Zavist, ljubomora i zla nagađanja predstavljaju paklenu sjenku kojom sotona teži da s vašeg vidika zakloni karakter Kristov, tako da – promatrajući samo zlo – postanete potpuno slični njemu.” — Biblijski komentari, 3. str. 1163.

c. Koliko daleko treba dosezati naše poštenje, ako želimo istinski držati osmu zapovijed? 2. Korinćanima 8, 21.

„Ona osuđuje krađu i pljačku i zahtijeva strogo poštenje u najmanjim detaljima poslovanja. Ona zabranjuje prekomjernu zaradu u trgovini i zahtijeva poštenu isplatu dugova i plaća. Ona kaže da se prema nebeskim knjigama svaki pokušaj da se netko okoristi tuđim neznanjem, slabošću ili nesrećom smatra prijevarom.” —Patrijarsi i proroci, str. 309.


Četvrtak 26. ožujka

5. NAJVIŠA ZEMALJSKA ČAST

a. Što je posebno kod pete zapovijedi? Efežanima 6, 2; Izlazak 20, 12.

„Roditeljima pripada određena mjera poštovanja i ljubavi koja ne pripada nijednoj drugoj osobi. Sam Bog, koji je na njih stavio odgovornost za duše povjerene njihovoj brizi, uredio je da tijekom ranih godina života, roditelji zauzimaju mjesto Boga kod djece. I oni koji odbacuju autoritet svojih roditelja odbacuju Božji autoritet. Peta zapovijed od djece zahtijeva ne samo da poštuju svoje roditelje, pokoravaju im se i slušaju ih već da im daju ljubav i nježnost, da olakšaju njihove brige, čuvaju njihov ugled, te im priteknu u pomoć i utješe ih u starosti. Ona također naređuje poštovanje prema propovjednicima i vladarima, i svima onima kojima je Bog dao autoritet.” —Patrijarsi i proroci, str. 308.

„Naša obveza prema roditeljima nikada ne prestaje. Naša ljubav prema njima i njihova ljubav prema nama ne mjeri se godinama ili udaljenošću i mi nikada ne možemo zaboraviti svoju odgovornost prema njima.” —Moj život danas, str. 278.

„Oni koji istinski slijede Krista moraju Mu dozvoliti da stanuje u njihovom srcu, moraju Mu priznati vrhovnu vlast nad svojim srcem. Oni moraju predstavljati Njegov duh i karakter u svom domaćem životu, pokazivati uslužnost i ljubaznost prema onima sa kojima dolaze u dodir. Ima mnogo djece koja tvrde da poznaju istinu, a koja ne ukazuju svojim roditeljima čast i odanost koja im pripada, koja pokazuju vrlo malo ljubavi prema ocu i majci, i propuštaju da im odaju poštovanje pokoravajući se njihovim željama ili se trudeći da ih oslobode briga“—Sinovi i kćeri Božje, str. 60.


Petak 27. ožujka

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Na koji jedini način mogu subotu držati svetom? Što će moje riječi i djela otkriti?

2. Ako imam živu vezu s Kristom, što će biti rezultat?

3. Što se događa ako njegujemo grešnu želju ili promišljamo o grešnim mislima?

4. Što je zavist? Koje su posljedice njegovanja ove grešne osobine?

5. Zašto roditelji imaju veće pravo na ljubav i poštovanje od bilo koga drugoga?

 <<    >>