Back to top

Sabbath Bible Lessons

Lutanje kroz pustinju (1)

 <<    >> 
1. lekcija Subota, 4. siječnja 2020.

Vođa odabran od Boga

„Vjerom je Mojsije, kada je odrastao, odbio da ga se naziva sinom faraonove kćeri, izabravši radije da bude zlostavljan zajedno s Božjim narodom negoli prolazno grešno uživanje.“ -Hebrejima 11, 24.

„Mojsijeva snaga bila je u njegovoj povezanosti sa izvorom svake sile, Gospodom nad vojskama. On se visoko uzdigao iznad svake ovozemaljske pobude, i potpuno se oslonio na Boga.” —Biblijski komentari, 1. str. 1098.

Predlažemo da pročitate:   Patrijarsi i proroci, str. 241–251. 

Nedjelja 29. prosinca

1. SOTONA POKUŠAVA OSUJETITI BOŽJU NAMJERU

a. Dok su djeca Izraela obitavala u zemlji egipatskoj te postajala sve brojnija, što je Faraon odlučio učiniti, bojeći se da će se jednog dana Izraelci okrenuti protiv njega? Izlazak 1, 15–17. 22.

„Kralj i njegovi savjetnici nadali su se da će Izraelce pokoriti teškim radom i time smanjiti njihov broj i slomiti njihov nezavisan duh. Kad nisu uspjeli ostvariti svoj cilj, oni su prešli na surovije mjere. Izdali su naredbu ženama čiji je posao omogućavao izvedbu te zapovijedi da ubijaju hebrejsku mušku novorođenčad. Sotona je bio pokretač ove mjere. On je znao da će Izbavitelj izaći iz Izraela, i potičući kralja na uništenje njihove djece on se nadao da će spriječiti božanski cilj. Međutim, babice su se bojale Boga te se nisu usuđivale izvršiti ovu surovu naredbu. Gospod je odobrio njihov postupak i obdario ih potomstvom. Kralj, ljutit zbog neuspjeha svoje namjere, izdao je još hitniju i dalekosežniju naredbu.” —Patrijarsi i proroci, str. 242.


Ponedjeljak 30. prosinca

2. PRIPREMANJE VOĐE

a. Kakvo je bilo Mojsijevo porijeklo? Izlazak 2, 1; 6, 20.

„Dok je ova naredba bila na snazi, Amramu i Jokebedi, posvećenim Izraelcima iz Levijeva plemena, rodio se sin. Dijete je bilo „krasno”, a roditelji, vjerujući da se bližilo vrijeme Izraelova oslobođenja i da će Bog podići izbavitelja svoga naroda, odlučili su da ne žrtvuju svog sina.” —Patrijarsi i proroci, str. 242. 243.

b. Što je Mojsijeva majka učinila kako bi spasila njegov život? Izlazak 2, 2–4.

c. Kako je Bog odbio Sotonine pokušaje da uništi Bogom određenog izbavitelja? Izlazak 2, 5–10. Što možemo naučiti iz načina na koji je Mojsijeva majka ispunila svoju svetu dužnost u odgajanju svog sina za Boga?

„Bog je čuo majčine molitve, i njena je vjera bila nagrađena. Ona je tada s velikom zahvalnošću započela svoju radosnu zadaću. Vjerno je koristila priliku da odgoji dijete za Boga. Bila je uvjerena da je dijete sačuvano za neko veliko djelo, a znala je i da ga uskoro mora dati njegovoj kraljevskoj majci, gdje će biti okruženo utjecajima koji će ga pokušati udaljiti od Boga. Sve ju je ovo učinilo još marljivijom i brižnijom u podučavanju ovog djeteta u odnosu na njenu ostalu djecu. Ona je nastojala usaditi u njegov um strah Božji, ljubav prema istini i pravdi, te se žarko molila da bude sačuvan od pokvarenih utjecaja. Ona mu je pokazala ludost i grijeh idolopoklonstva, i rano ga naučila da se klanja i moli živom Bogu koji ga može čuti i pomoći mu u svakoj krizi…

Pouke što ih je naučio kod svoje majke nisu se mogle zaboraviti. One su bile štit od ponosa, nevjernosti i poroka koji su cvali u raskoši dvora.” — Patrijarsi i proroci, str. 243. 244.

„Svako dijete rođeno u jednoj obitelji predstavlja za nju sveto povjerenje. „Uzmi ovo dijete i odgoji ga za Mene, tako da svojim životom posluži na slavu i čast Moga imena, i da bude kanal kojim će se moji blagoslovi izlijevati na svijet.“ —Savjeti za roditelje učitelje i studente, str. 145.


Utorak 31. prosinca

3. EGIPATSKO OBRAZOVANJE

a. Nakon njegovog ranog obrazovanja u domu, što je uključivala druga faza Mojsijevog obrazovanja? Djela 7, 22. Zašto ga je Bog postavio u Faraonovu palaču?

„Iz skromnog doma u Gošenu, Johabedin sin je prešao u palaču faraona, egipatskoj princezi, koja ga je dočekala kao voljenog i dragog sina. U egipatskim školama Mojsije je stekao najviše građansko i vojničko obrazovanje. Obdaren velikom osobnom privlačnošću, plemenite pojave i stasa, prefinjenog duha i kneževskog držanja, i slavan kao vojskovođa, on je postao ponos nacije. Egipatski kralj bio je pripadnik svećeničkog staleža; i Mojsije, iako je odbijao da sudjeluje u neznabožačkom bogoslužju, bio je upućen u sve tajne egipatske religije.” —Odgoj, str. 62.

b. Zbog vjernog i ranog roditeljskog odgoja, koji je izbor napravio Mojsije kasnije u svom životu? Hebrejima 11, 24–26.

„Mojsije je bio osposobljen da zauzme istaknuto mjesto među velikanima na Zemlji, da blista na dvoru najslavnijeg kraljevstva i drži žezlo njegove sile. Njegova intelektualna snaga uzdiže ga iznad velikih ljudi svih vjekova. Kao povjesničar, pjesnik, filozof, vojni general i zakonodavac, njemu nema ravna. Ipak, premda je svijet bio pred njim, on je imao moralne snage da odbije laskavu priliku da stekne bogatstvo, veličinu i slavu, i „radije je odabrao da bude zlostavljan zajedno s Božjim narodom nego da ima časovito grešno uživanje.“

Mojsije je bio poučen o konačnoj nagradi koju će primiti ponizne i poslušne Božje sluge, i svjetovni je dobitak u usporedbi s njom postao beznačajan. Veličanstvene faraonove palače i kraljevsko prijestolje koristili su kao mamac za Mojsija, ali on je znao da se u tim kraljevskim odajama nalaze grješna zadovoljstva zbog kojih čovjek zaboravlja Boga. On je gledao iznad blistave palače, iznad kraljevske krune na visoke časti koje će primiti sveci Svevišnjega u kraljevstvu neuprljanom grijehom.

On je vjerom vidio neprolaznu krunu koju će Kralj Neba staviti na glave pobjednika. Ova ga je vjera navela da okrene leđa zemaljskim vladarima i pridruži se poniznom, siromašnom, prezrenom narodu koji je odlučio slušati Boga radije nego da služi grijehu.” —Patrijarsi i proroci, str. 246.


Srijeda 1. siječnja

4. OD PRINCA DO PASTIRA

a. Kad je Mojsije pokušao izvršiti Božji plan za Izraelce na svoj način, kakvi su bili rezultati? Izlazak 2, 11–15; Djela 7, 23–29.

„Mojsije je mislio da se obrazovanjem stečenim na egipatskom dvoru u potpunosti osposobio da izvede Izraelce iz ropstva. Nije li on bio upućen u sve što je bilo neophodno jednom vojskovođi? Nije li mu bila pružena mogućnost da završi najviše škole u toj zemlji? On se zaista osjećao sposobnim da oslobodi svoj narod. Prihvatio se svog zadatka pokušavajući da otklanjanjem postojećih nepravdi zadobije njihovo povjerenje. Ubio je Egipćanina koji je zlostavljao jednog Izraelca. U tome je iskazao duh onoga koji je krvnik i ubojica od samog početka, i pokazao se nepodobnim predstavljati Boga koji je oličenje milosti, ljubavi i dobrote.

U svom prvom pokušaju, Mojsije je učinio žalosnu grešku; i slično mnogim drugima odmah izgubio povjerenje u Boga i, pobjegavši od faraonovog gnjeva, okrenuo se od zadatka koji mu je bio određen. Došao je do zaključka da mu, zbog velikog grijeha što je oduzeo život Egipćaninu, Bog neće dopustiti da ima bilo kakvog učešća u oslobađanju Izraelaca iz njihovog teškog i svirepog ropstva. Ali Gospod je dozvolio da se događaji odvijaju tako da bi Mojsija naučio plemenitosti, dobroti, strpljenju i dugom podnošenju.“ — Savjeti roditeljima, učiteljima i studentima, str. 407.2

„Božja volja nije bila da ratovanjem izbavi svoj narod, kao što je Mojsije mislio, već vlastitom moćnom silom tako da se slava može pripisati samo Njemu. Ipak, Bog je i ovaj preuranjeni postupak iskoristio da ostvari svoj cilj. Mojsije nije bio spreman za svoje veliko djelo. On je tek morao naučiti istu pouku vjere koju su Abraham i Jakov naučili, da se za ispunjenje Božjih obećanja ne oslanja na ljudsku snagu ili mudrost, već na Njegovu silu.” —Patrijarsi i proroci, str. 247.

b. Kako je Mojsije pronašao svoj dom u midjanskoj zemlji i tko je postao njegova obitelj? Izlazak 2, 16–22; 18, 2–4.

c. Što je bilo Mojsijevo zanimanje u midjanskoj zemlji? Izlazak 3, 1.


Četvrtak 2. siječnja

5. PRIPREMA U ŠKOLI POTEŠKOĆA

a. Što je kasnije rečeno o Mojsiju, a što je pokazalo veliku promjenu koju je donijelo višegodišnje obučavanje u pustinji ? Brojevi 12, 3. Koju je pouku naučio u pustinji?

„Odgoj koji je Mojsije primio kao kraljev unuk bilo je vrlo temeljito. Ništa što je bilo predviđeno da ga učini mudrim, po egipatskom shvaćanju mudrosti, nije zanemareno. To obrazovanje bilo mu je od koristi u mnogo čemu; ali najznačajniji dio njegove pripreme za životno djelo bilo je ono što je primio dok je služio kao pastir. Dok je svoja stada preko divljina planinskih goleti vodio do zelenih pašnjaka u dolinama, Bog prirode učio ga je najvećoj i najuzvišenijoj mudrosti. U školi prirode, sa samim Kristom kao učiteljem, on je razmišljao i učio pouke o poniznosti, krotkosti, vjeri i pouzdanju, o skromnom načinu života, i sve to dovelo je njegovu dušu bliže Bogu. U samoći planina on je naučio sve ono što mu obrazovanje u kraljevoj palači nije moglo pružiti – jednostavnu, nepokolebljivu vjeru i postojano pouzdanje u Gospoda.“—Fundamentals of Christian Education, str. 342.

„U školi samoodricanja i teškoća on se trebao naučiti strpljenju i obuzdavanju svojih strasti. Prije no što bude mogao mudro vladati, on je morao naučiti slušati. Njegovo vlastito srce mora biti u skladu s Bogom prije no što Izrael počne učiti Božjoj volji. On se kroz vlastito iskustvo morao naučiti očinskoj brizi za sve kojima je bila potrebna njegova pomoć.” —Patrijarsi i proroci, str. 247.


Petak 3. siječnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Kako je Sotona znao da će među Izraelcima biti podignut izbavitelj i što je učinio kako bi to spriječio?

2. Kako je Mojsijeva majka odgajala dijete, uvjerena da je pred njim značajna budućnost? Za koju svrhu treba danas odgajati djecu?

3. Što je navelo Mojsija da odabere siromaštvo nasuprot svjetskom dobitku?

4. Zašto je Mojsije morao biti ponovno odgojen u pustinji?

5. Što je kao pastir, Mojsije naučio tijekom godina? Što možemo naučiti iz iskušenja koja doživljavamo u našim životima?

 <<    >>