Back to top

Sabbath Bible Lessons

Lutanje kroz pustinju (1)

 <<    >> 
11. lekcija Subota, 14. ožujka 2020.

Jitrova posjeta

„I reče Mojsiju njegov tast: „Nije dobro to što činiš… Nadalje, izaberi iz svega naroda sposobne muževe, takve koji se boje Boga, muževe iskrene koji mrze pohlepu; i postavi takve nad njima za tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike.” Izlazak 18, 17.21.

„U svojim uputstvima Mojsiju Gospod je vrlo jasno iznio kakav treba biti duh i karakter onih koji dolaze u obzir da zauzmu mjesto savjetnika.” —Svjedočanstvo za propovjednike, str. 341.

Predlažemo da pročitate:   Misli s Gore blagoslova, str. 13–18. 

Nedjelja 8. ožujka

1. RADOSTAN SUSRET

a. Nakon bitke s Amalečanima, tko je došao posjetiti Mojsija i koga je doveo sa sobom? Izlazak 18, 1–5.

„Nedaleko od mjesta na kojem su se Izraelci utaborili nalazio se dom Jitra, Mojsijevog tasta. Jitro je čuo o izbavljenju Izraelaca i uputio se da ih posjeti i Mojsiju vrati njegovu ženu i dva sina.” —Patrijarsi i proroci, str. 300.

b. Kad je Jitro javio Mojsiju da dolazi, što je Mojsije odmah učinio? Izlazak 18, 6. 7.

„Vjesnici su obavijestili velikog vođu o njihovom dolasku te je on s radošću izašao da ih susretne i nakon pozdrava uveo ih u svoj šator. On je poslao natrag svoju obitelj kad se na putu u Egipat suočio s opasnostima u vezi s oslobođenjem Izraela, ali sada je s olakšanjem, ponovno mogao uživati u obiteljskom zajedništvu.” —Patrijarsi i proroci, str. 300.


Ponedjeljak 9. ožujka

2. OBJAVLJIVANJE DOBRIH VIJESTI

a. Što je Mojsije rekao svome tastu? Izlazak 18, 8.

b. Kako je Jitro reagirao na dobre vijesti? Izlazak 18, 9–12.

„On je Jitru ispričao o prekrasnom Božjem postupanju s Izraelom i patrijarh se radovao i blagoslovio Gospoda, te se pridružio Mojsiju i starješinama u prinošenju žrtava i svečanom blagdanu u sjećanje na Božju milost.” —Patrijarsi i proroci, str. 300.

c. Dok razmišljamo o ovome vremenu zajedništva Mojsija i Jitra, čega se trebamo prisjetiti kad se susrećemo jedni s drugima unutar i izvan crkve? Psalam 105, 1; 1. Solunjanima 5, 18.

„Treba često ponavljati ono što je Bog učinio za svoj narod. Koliko često je Gospodin postavljao različite znakove kao podsjetnike na svoje djelovanje u starom Izraelu! Da ne bi zaboravili svoju prošlost, Bog je naredio Mojsiju da ove događaje uobliči u pjesme kojima će roditelji poučavati svoju djecu. Trebali su sabirati podsjetnike i postaviti ih na vidno mjesto. U njihovo čuvanje bili su uloženi posebni napori kako bi djeci mogli ponoviti cijeli izvještaj kada se budu raspitivala o tome. Tako su se djela Providnosti i izražena Božja dobrota i milost tijekom oslobađanja Njegovog naroda čuvali od zaborava. Upozorenje: ‘Sjećajte se prijašnjeg vremena kada ste, tek prosvijetljeni, podnosili čestu borbu — patnje’ (Hebrejima 10,32), upućeno je i nama. Svojem narodu u ovom naraštaju Gospodin je poznat kao Bog koji čini čuda. Često se trebamo prisjećati Božje dobrote i hvaliti Ga zbog Njegovih divnih djela.

Stoga ne odbacujmo svoje povjerenje, budimo potpuno sigurni, sigurniji nego ikada prije. ‘Dovde nam je Gospod pomogao.’ (1.Samuelova 7,12.) On će nam pomagati do kraja! Gledajmo spomen-stupove, podsjetnike na ono što je Gospodin učinio da nas utješi i spasi iz ruke neprijatelja koji uništava. Živo se sjećajmo svakog djela nježnog milosrđa koje nam je Bog učinio — suza koje nam je obrisao, boli koje je ublažio, briga koje je uklonio, straha koji je rastjerao, potreba koje je zadovoljio, blagoslova koje je izlio — i tako se ojačajmo za sve što nas očekuje na ostatku našega hodočasničkog puta.” —Borba i hrabrost, str. 364.

„Mi stalno primamo Božju milost, a ipak, kako malo zahvalnosti izražavamo, kako malo hvalimo Boga za sve što je za nas učinio!” —Put Kristu, str. 103.


Utorak 10. ožujka

3. JITRO DAJE SAVJETE

a. Što je Jitro uočio u Mojsijevoj sudačkoj službi i koji je bio Mojsijev odgovor? Izlazak 18, 13–16.

„Dok je Jitro boravio u taboru on je uskoro uočio da na Mojsiju počiva veliki teret. Održati disciplinu i red među velikim, neobrazovanim i nepodučenim mnoštvom bio je doista težak zadatak. Mojsija su prihvaćali kao vođu i suca te su pred njega iznosili ne samo opće interese i dužnosti naroda već i nesporazume među ljudima. On je to dopuštao jer mu je to pružalo priliku da ih poduči, kao što je rekao: „Ja onda rasudim između jednoga i drugoga; izložim im Božje zakone i odredbe.” Međutim Jitro se tome glasno usprotivio.” —Patrijarsi i proroci, str. 300. 301.

b. Koji savjet je pobožni svećenik tada dao svome zetu? Izlazak 18, 17–23.

c. Koje su bile četiri glavne osobine koje je ovaj posjetitelj naglasio u izboru ljudi koji su trebali dijeliti Mojsijeve terete? Izlazak 18,21. (prvi dio). Koji savjet, dat onima koji biraju upravitelje škola, je jednako primjenjiv u različitim granama djela danas?

„Za direktore naših škola uvijek treba postavljati razborite ljude, 'ljude poštene, koji se boje Boga, ljude pravedne, koji mrze na mito', ljude koji će svaku dužnost koja im se povjeri obavljati savjesno prema svom najboljem znanju i sposobnostima. To trebaju biti i poslovno sposobni ljudi, ali je od većeg značaja da oni smjerno hode pred Bogom i da su vođeni Svetim Duhom. Takvi će biti Bogom naučeni i uvijek spremni tražiti savjet od one braće koji su ljudi molitve.

„Direktori naših škola, u svom poslovanju, trebaju se redovito rukovoditi nesebičnim pobudama. Polazeći od toga, oni će na umu stalno imati činjenicu da su olakšice, date školama koje su povjerene njihovoj brizi, isto tako potrebne i u drugim dijelovima velikog žetvenog polja.“ – 6. Svjedočanstvo, str. 215.


Srijeda 11. ožujka

4. PRIHVATITI SAVJET

a. Kako je Mojsije odgovorio na mudri savjet svojega tasta? Izlazak 18, 24. 25.

„Gospod je posebno cijenio Mojsija i njegovom rukom učinio mnoga čudesa, ali činjenica da je on bio izabran da druge uči nije ga navela na zaključak da njemu samom nije bila potrebna poduka. Izabrani izraelski vođa je rado poslušao prijedlog pobožnog midjanskog svećenika i usvojio njegov plan kao mudru uredbu.” —Patrijarsi i proroci, str. 301.

b. Što nas ovo uči o tome kako se trebamo odnositi prema onima koji su stariji i iskusniji od nas? Što čini njihove savjete vrijednima? Levitski zakonik 19, 32; Izreke 16, 31.

„Strahopoštovanje treba pokazati i prema Božjim pred¬stavnicima — prema propovjednicima, učiteljima i roditelji¬ma koji su pozvani da govore i djeluju u Njegovo ime. Poštujući njih, Njemu ukazujemo čast.

Bog posebno zahtijeva da se nježno poštovanje ukazuje ostarjelima. On kaže: „Sijeda je glava kruna slave ako se nalazi na putu pravednom.“ (Izreke 16,31.) Ona govori o bitkama koje su vođene, i pobjedama koje su postignute; o teretima koji su nošeni, i iskušenjima koja su savladana. Ona govori o umornim stopama koje se bliže odmoru, o mjestima koja će uskoro biti prazna. Pomozite djeci da misle o tome, i ona će uljepšati put ostarjelih svojom uljudnošću i poštovanjem, i unijeti ljup¬kost i ljepotu u svoj mladi život slušajući zapovijed: „Pred sijedom glavom ustani, poštuj lice starčevo.“ (Levitski zakonik 19,32.)” —Odgoj, str. 244.

c. Koji je bio rezultat predložene podjele dužnosti? Izlazak 18, 26.

„Prihvaćen je savjet koji nije samo Mojsiju donio olakšanje već je doveo do uspostavljanja savršenijeg ustroja među narodom.” —Patrijarsi i proroci, str. 301.


Četvrtak 12. ožujka

5. MOJSIJEVA SPREMNOST ZA VODSTVO

a. Kao što je Bog tražio od ljudi kojima je Mojsije zapovijedao da posjeduju određene kvalitete, koje su bile posebne Mojsijeve vrline? Koju važnu osobinu je on imao? Brojevi 12, 3.

„Mojsije je bio smjeran čovjek. Sam Bog je rekao o njemu da je 'skroman čovjek, najskromniji čovjek na zemlji'. On je bio velikodušan, plemenit i dobro uravnotežen. Njegovi ljudski kvaliteti nisu bili samo polovično razvijeni i nepotpuni. On je s uspjehom mogao opominjati i bodriti svoje bližnje, jer je svojim životom bio živi predstavnik onoga što čovjek može postati i učiniti pomoću Božjom, onoga čemu je poučavao druge, što je želio da oni postanu, i što je Bog tražio od njega. On je govorio iz srca i to je dopiralo do srca ljudi. Bio je savršen u poznavanju sve tadašnje učenosti i znanja, a ipak je u pokazivanju svog dubokog sudjelovanja sa ljudima bio jednostavan kao dijete. Obdaren izvanrednim instinktom, bio je u stanju da trenutno prosudi o potrebama svih koji su ga okruživali, kao i o onome što nije bilo u redu a zahtijevalo je pažnju, i ništa nije zanemarivao.” —Biblijski komentari, 1. str. 1113.

b. Koje posebno obećanje je Isus dao krotkima? Matej 5, 5.

„Krotkost je dragocjena kršćanska vrlina. Kristovoj krotkosti i poniznosti se možemo naučiti jedino noseći Kristov jaram… Taj jaram predstavlja potpunu pokornost. ”—In Heavenly Places, str. 236.


Petak 13. ožujka

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Koje vrline trebamo tražiti kad izabiremo vođe u Božjem djelu? Trebaju li oni koji nemaju ove vrline biti izabrani?

2. Što je od veće važnosti od poslovne sposobnosti pri odabiru ljudi za odgovorne dužnosti?

3. O čemu bismo često trebali govoriti u našim susretima s drugima? Zašto?

4. Kako se trebamo odnositi prema našim propovjednicima, roditeljima i učiteljima u vjeri? Zašto?

5. Zašto su Mojsijeve opomene bile tako moćne? Čemu me ovo uči?

 <<    >>