Back to top

Sabbath Bible Lessons

Lutanje kroz pustinju (1)

 <<    >> 
2. lekcija Subota, 11. siječnja 2020.

Poruka izbavljenja

„Uzmi ovaj štap u ruku, njime ćeš činiti znamenja.” -Izlazak 4, 17.

„Došlo je vrijeme za Izraelovo izbavljenje. Međutim, Božja namjera se trebala ostvariti tako da se ponizi ljudska oholost. Izbavitelj je trebao doći kao ponizni pastir, samo sa štapom u rukama, ali Bog je ovaj štap trebao pretvoriti u simbol svoje sile.” —Patrijarsi i proroci, str. 251.

Predlažemo da pročitate:   Patrijarsi i proroci, str. 251–256. 

Nedjelja 5. siječnja

1. PORUKA OD BOGA

a. Dok je Mojsije napasao Jitrova stada, što se događalo u Egiptu? Izlazak 2, 23–25.

b. Kakvo iskustvo je Mojsije imao kraj gorućeg grma? Izlazak 3, 1–5.

c. Koju važnu pouku možemo naučiti iz ovog iskustva? Psalam 89, 7.

„Poniznost i strahopoštovanje trebaju obilježiti ponašanje svih koji dolaze u Božju prisutnost. Mi pred Njega možemo stupiti sa sigurnošću u Isusovo ime, ali ne smijemo pristupati s drskom uobraženošću, kao da je On ravan nama. Postoje oni koji se velikom, svemoćnom, svetom Bogu, koji stanuje u nepristupačnoj svjetlosti, obraćaju kao nekome tko je jednak ili čak i podređen njima. Postoje i oni koji se u njegovom domu ponašaju onako kako se ne bi ponašali u odaji za prijam zemaljskog kralja. Oni bi trebali znati da se nalaze u prisutnosti Onoga koga obožavaju serafimi, pred kim anđeli prekrivaju svoje lice.” —Patrijarsi i proroci, str. 252.


Ponedjeljak 6. siječnja

2. BOG POZIVA MOJSIJA

a. Što je Bog namjeravao učiniti za svoj narod? Izlazak 3, 7–9.

b. Kako se Mojsije uklapao u Božji plan da ovo ostvari? Izlazak 3, 10; Djela 7, 34. 35.

c. Kako je Mojsije odgovorio na Božji poziv i što je Gospod želio da Mojsije shvati? Izlazak 3, 11–15.

„Zapanjen i prestrašen zapovijedi Mojsije je ustuknuo, rekavši: „Tko sam ja da se uputim faraonu – odgovori Mojsije Bogu – i izvedem Izraelce iz Egipta!” Odgovor je glasio: „Ja ću biti s tobom – nastavi. – I ovo će ti biti znak da sam te ja poslao: kad izvedeš narod iz Egipta, Bogu ćete iskazati štovanje na ovome brdu.

Mojsije je mislio na teškoće s kojima će se suočiti, o sljepoći, neznanju i nevjerovanju njegova naroda, od kojih mnogi gotovo da nisu poznavali Boga. Mojsije je na to odgovorio:

„Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: Bog otaca vaših poslao me k vama, i oni me zapitaju: Kako mu je ime? – što ću im odgovoriti?” Odgovor je glasio:

„JA SAM KOJI JESAM.” „Ovako kaži Izraelcima: ‘JA JESAM’ posla me k vama.” —Patrijarsi i proroci, str. 252. 253.

„Mojsije nije očekivao da će to biti način na koji će ga Gospod upotrijebiti u izbavljanju Izraelaca iz Egipta. Mislio je da će se to izvršiti ratovanjem. I kada mu je Bog obznanio da će morati stajati pred faraonom, i u Njegovo ime zahtijevati puštanje Izraelaca, on je ustuknuo pred tom zadaćom.

Faraon pred kojim će se Mojsije pojaviti nije bio isti faraon koji je izdao dekret za njegovu smrt. Taj kralj bio je mrtav, a na njegovo mjesto došao je drugi vladar. Skoro svi egipatski kraljevi nosili su ime Faraon. Mojsije bi više volio da bude na čelu izraelskog naroda kao njihov general, i da pođe u rat protiv Egipćana. Međutim, to nije bio Božji plan. Bog je trebao biti uzvišen pred svojim narodom, i naučiti ne samo njih već i Egipćane, da postoji živi Bog koji ima moć spasiti i uništiti.“ – Spiritual Gifts 3, str. 189. 190.


Utorak 7. siječnja

3. BOG UVJERAVA MOJSIJA

a. Koju poruku je Mojsije trebao prenijeti izraelskim starješinama? Izlazak 3, 16–20.

b. Kako je Bog kasnije ispunio Svoje obećanje da Njegov narod neće otići iz Egipta praznih ruku? Izlazak 3, 21. 22.

„Egipćani su se obogatili radom na koji su nepravedno prisilili Izraelce, tako da je, kad su ovi potonji trebali poći na put u svoj novi dom, bilo ispravno da oni zatraže nagradu za godine rada. Oni su trebali tražiti vrijedne stvari, koje su bile lako prenosive, a Bog je utjecao da nađu milost kod Egipćana. Moćna čudesa učinjena za njihovo izbavljenje unijet će strah među tlačitelje tako da će zahtjevi robova biti ispunjeni.” —Patrijarsi i proroci, str. 253.

c. Dok je Mojsije oklijevao da prihvati Božji poziv, koji dodatni dokaz providnosti mu je Gospod pružio? Izlazak 4, 1–9. Kako mi danas trebamo odgovoriti na Božji poziv?

„Mojsije je pred sobom vidio teškoće koje su izgledale nepremostive. Kakav je dokaz mogao dati narodu da ga je doista Bog poslao? ‘Ali ako mi ne povjeruju i ne poslušaju me, nego mi reknu: Jahve ti se nije objavio?” Tada je dobio dokaze koji su utjecali na njegov um. Rečeno mu je da baci štap na zemlju. Kad je to učinio, on se “pretvorio u zmiju. Mojsije pred njom uzmače.” Zapovjeđeno mu je da je uzme, i u njegovoj ruci ona je postala štap. Zatim mu je rečeno da stavi ruku u njedra. Poslušao je, a “kad ju je izvukao, gle – ruka mu gubava, bijela kao snijeg.” Kad mu je rečeno da je ponovno stavi u njedra, ona je postala kao i prije. Gospod je ovim znacima uvjerio Mojsija da će njegov vlastiti narod, kao i faraon, biti uvjereni da se njima ukazao Onaj koji je moćniji od egipatskog kralja.” — Patrijarsi i proroci, str. 253, 254.

„Tko je spreman na poziv Providnosti odreći se omiljenih planova i prisnih veza? Tko će prihvatiti nove dužnosti i poći u nova polja obavljajući Božje djelo odlučna i voljna srca, smatrajući dobitkom gubitke zbog Krista?” — Patrijarsi i proroci, str. 127.


Srijeda 8. siječnja

4. BOG NASTAVLJA OHRABRIVATI MOJSIJA

a. Što pokazuje da Mojsije još uvijek nije bio voljan poslušati Božji poziv? Izlazak 4, 10–13.

„Ali Božji sluga je i dalje bio dojmljen čudnim i prekrasnim djelima koja je vidio. U strahu i brizi on je kao izgovor našao nedostatak rječitosti… On dugo nije živio među Egipćanima te tako više nije dobro poznavao i tečno govorio njihov jezik kao kad je bio s njima…

Ovi su izgovori u početku proizlazili iz poniznosti i ustručavanja, ali kad je Gospod obećao da će ukloniti sve teškoće i dati mu konačni uspjeh, tada su daljnje oklijevanje i prigovori o nespremnosti bili izraz nepovjerenja u Boga. Time se podrazumijevao strah da ga Bog ne može osposobiti za djelo na koje ga je pozvao, ili da je njegov izbor osobe pogrešan.” —Patrijarsi i proroci, str. 254.

b. Koju pomoć je Bog pružio Mojsiju, dok je strpljivo pokušavao ohrabriti Svojega slugu? Izlazak 4, 14–17. Kako Bog danas ohrabruje svoj narod?

„Neka shvate (članovi Gospodnje crkve) da je na djelo u koje su uključeni Gospod stavio svoj pečat...

On nas šalje da idemo i govorimo riječi koje nam daje, osjećajući na svojim usnama Njegov sveti dodir.“ —Božja zadivljujuća milost, str. 275.

c. Koje dodatno jamstvo je Bog dao Mojsiju? Izlazak 4, 18–23.

„Čovjek će dobiti silu i učinkovitost kad prihvati odgovornosti koje mu Bog daje i kad se cijelim bićem nastoji osposobiti da ih ispravno nosi. Bez obzira na ograničenost njegovih sposobnosti ili položaja, ta će osoba postati istinska veličina koja, vjerujući u božansku snagu, nastoji vjerno obaviti svoj posao. Da se Mojsije oslonio na svoju snagu i mudrost, on bi jasno uvidio svoju nesposobnost za ovaj posao. Činjenica da čovjek vidi svoju slabost je, ako ništa više, dokaz da shvaća veličinu povjerenog djela i da će prihvatiti Boga kao svog savjetnika i snagu.” —Patrijarsi i proroci, str. 255.


Četvrtak 9. siječnja

5. MOJSIJE SE VRAĆA U EGIPAT

a. Kad je Mojsije prihvatio Božji poziv i krenuo u Egipat, što se dogodilo na putu? Izlazak 4, 24–26. Koju ozbiljnu usporedbu možemo učiniti s ovim događajem?

„On se nije pokorio uvjetu koji će njegovom sinu dati pravo na blagoslove Božjeg Saveza s Izraelom, a takav nemar izabranog vođe mogao je samo umanjiti silu božanskih uredbi za narod... Zbog zadaće koju je trebao obaviti pred faraonom Mojsije se trebao naći u velikoj opasnosti i samo su anđeli mogli sačuvati njegov život. Ali dok je živio zanemarujući poznatu dužnost, on nije bio siguran jer ga Božji anđeli nisu mogli štititi.

U vrijeme nevolje, pred sam Kristov dolazak, pravednike će spasiti služba nebeskih anđela, ali za prijestupnike Božjeg Zakona neće biti zaštite. Anđeli ne mogu zaštititi one koji zanemaruju jednu od božanskih uredbi.” —Patrijarsi i proroci, str. 256.

b. Kad su Mojsije i Aron stigli u Egipat i okupili starješine, kako je narod reagirao na poruku izbavljenja? Izlazak 4, 29–31.


Petak 10. siječnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Što nas uči zapis o Mojsiju kod gorućeg grma o načinu na koji trebamo pristupiti Bogu u molitvi i u svetištu?

2. Kako je Mojsije očekivao da će Bog izbaviti Izrael iz Egipta? Zašto Bog nije izbavio Izraelce na taj način?

3. Zašto ponekad oklijevamo prihvatiti Božji poziv da radimo za njega?

4. Što je pokazatelj prave veličine kod onih koji služe Bogu?

5. U vremenu nevolje koje je pred nama, što gube oni koji zanemare ijednu Božju zapovijed?

 <<    >>