Back to top

Sabbath Bible Lessons

Pouke iz života Jakova

 <<    >> 
6. lekcija Subota, 8. kolovoza 2020.

Zlo pohlepe

„Prikloni srce moje k svojim svjedočanstvima, a ne k požudi.“ Psalam 119:36.

„Ono što nam je potrebno naučiti jest savjesno i na najbolji mogući način iskoristiti snage i prilike koje imamo te biti zadovoljni dijelom koji nam je Nebo odredilo.“ — Odgoj, str. 117.

Predlažemo da pročitate:   Temelji sretnog doma, str. 255–259. 

Nedjelja 2. kolovoza

1. LEINA NEVOLJA

a. Iako je Bog želio razvedriti Lein život, koje njene riječi ipak otkrivaju bol suparništva u domu? Postanak 29:31–34.

„Ali sebični i lakoumni Laban, želeći zadržati tako vrijednog pomoćnika, surovo ga je prevario zamijenivši Rahelu Leom. Činjenica da je sama Lea bila sudionik u prijevari pridonijela je da je Jakov nije mogao voljeti.“ —Patrijarsi i proroci, str. 189.

b. Što možemo naučiti iz trenutka kad je Lea izrazila dublju vjeru i povjerenje – bez skrivenih žalbi? Postanak 29:35.

„Naši razgovori moraju biti sveti i bez gunđanja.”—The Review and Herald, .


Ponedjeljak 3. kolovoza

2. FRUSTRACIJA I BEZUMLJE

a. Nasuprot uživanju u posebnom postupanju svoga muža prema njoj, zašto je Rahela pohlepno željela blagoslove koje je Bog izlio na njenu sestru? Postanak 30:1; Izreke 30:15, 16.

b. Kako je ovo bio neugodan izvor nevolja za Jakova? Postanak 30:2.

c. Kako bi se natjecala sa svojom suparnicom, koje planove je Rahela očajnički potaknula, uzrokujući daljnje nazadovanje bračnih odnosa? Postanak 30:3–8.

d. Dodatno komplicirajući situaciju, kako je Lea pojačala suparništvo? Postanak 30:9–13.

e. Što je nastavilo mučiti obiteljski život u njihovom domu? Postanak 30:14–20.

f. Usred ovog kaosa, kako je Bog pokazao milost prema Raheli? Postanak 30:22–24.

g. Ipak, što je bio korijen svih ovih sukoba – i kako je to neizbježno djelovalo na sve članove kućanstva? Izreke 13:10; 27:4; Jakov 3:16.

“Svađom oko beznačajnih stvari razvija se u takvim domovima duh gorčine. Nerazumijevanje i svađe donose u dom neopisivu nesreću i grubo rastavljaju one koji bi trebali biti vezani vezom ljubavi.”—Poruka mladima, str. 318.


Utorak 4. kolovoza

3. VRIJEME ZA ODLAZAK

a. Nakon što je Jakov marljivo služio Labanu 20 godina, o čemu su njih dvojica konačno razgovarali? Postanak 30:25–30.

b. Što su se dogovorili u pogledu Jakovljeve plaće? Postanak 30:31–34.

c. Objasnite Jakovljeve iduće korake te način na koji su oni blagoslovljeni. Postanak 30:35–43.

d. Kako je ljubomorna, suparnička priroda Labanove obitelji pokazala kako je vrijeme da se Jakov odseli od svog tasta? Postanak 31:1–5.

e. Što je Jakov objasnio svojim ženama o vremenu koje je proveo kao pastir Labanovih stada? Postanak 31:6, 7.

„Jakov je u Mezopotamiji ostao dvadeset godina, služeći Labanu, koji je, zanemarujući rodbinske veze, nastojao izvući što više koristi iz ove rodbinske veze. On je za svoje dvije kćerke zahtijevao četrnaest godina rada, a tijekom preostalog razdoblja službe on je Jakovu deset puta mijenjao plaću. Ipak, Jakov je služio marljivo i vjerno.“ —Patrijarsi i proroci, str. 190.

f. Zašto su sestre spremno pristale otići iz atmosfere u kojoj su odrasle – i kako smo mi na jednak način pozvani odlučno napustiti pohlepno okruženje? Postanak 31:14–16; Psalam 119:36.


Srijeda 5. kolovoza

4. BRIGA ZA STADO

a. Opišite život vjernog pastira. Luka 15:4.

„Pastir je morao paziti stado danju i noću. Prijetili su im kradljivci, kao i divlje zvijeri, koje su bile brojne i hrabre, često sijući smrt među stadima koja nisu vjerno čuvana. Jakov je imao mnogo pomoćnika koji su se brinuli za Labanova brojna stada, ali samo je on bio odgovoran za sve njih. Tijekom nekih dijelova godine bilo je važno da on uvijek bude sa stadom, da ga čuva kako za vrijeme suše ne bi uginulo od žeđi, a tijekom se hladnih mjeseci smrznuto u noćima s jakim mrazom. Jakov je bio glavni pastir, a sluge su zaposlene kod njega bile potpastiri. Ako je neka ovca nestala, glavni je pastir nadoknađivao gubitak, a sluge je kojima je povjerio brigu za stado pozivao na odgovornost ako se stado nije povećavalo.“ —Patrijarsi i proroci, str. 190.

b. Zašto Sveto Pismo toliko govori o zanimanju pastira? Ivan 10:11–15; Ezekiel 34:16, 22.

„Pastirski život marljivosti i brige, njegovu nježnu samilost prema bespomoćnim stvorenjima koja su mu bila povjerena na brigu, koristili su nadahnuti pisci da prikažu neke od najdragocjenijih istina evanđelja. Kristov odnos s njegovim narodom uspoređen je s pastirom. Nakon pada u grijeh On je vidio svoje ovce na mračnim putovima grijeha, osuđene na propast. Da bi spasio one koji lutaju, On je ostavio slavu i čast u kući svog Oca… On se neumorno brine za svoje stado On snaži slabe, liječi bolesne, i uzima jaganjce u naručje i nosi ih u svom krilu. Njegove ga ovce vole…

Krist, glavni Pastir, brigu je za svoje stado povjerio propovjednicima kao potpastirima, i On im zapovijeda da služe s istom brigom koju je i On pokazivao i imaju isti osjećaj svete odgovornosti za posao koji im je povjerio. On im je svečano zapovjedio da budu vjerni, da hrane stado, da snaže slabe, podižu iznemogle i štite ih od gladnih vukova.

Isus je, da bi spasio svoje ovce položio svoj život i On upućuje pastire na žrtvu koju je tada pokazao, kao na njihov primjer.“ — Patrijarsi i proroci, str. 190, 191.


Četvrtak 6. kolovoza

5. POTREBA ZA POVJERENJEM U BOGA

a. Zašto Jakov nije ranije napustio pohlepnog Labana – i što je bio presudni čimbenik zbog kojeg je konačno odlučio otići? Postanak 31:10–13.

„Jakov bi odavno napustio svog lukavog rođaka da se nije plašio susreta s Ezavom. Osjećao je da opasnost dolazi od Labanovih sinova, koji su, smatrajući njegovo bogatstvo svojim, mogli ga pokušati nasilno uzeti. On je bio u velikoj nedoumici i uznemiren, ne znajući kuda poći. Ali imajući na umu milostivo obećanje u Betelu on je svoj slučaj iznio pred Boga i od Njega tražio upute. Njegova je molitva odgovorena u snu: „Vrati se u zemlju svojih otaca, u svoj zavičaj, i ja ću biti s tobom.“ —Patrijarsi i proroci, str. 193.

b. Pri spremanju za odlazak, što je otkrilo ozbiljnu duhovnu manu u karakteru voljene Rahele – i kako je ovo upozorenje za nas? Postanak 31:17–19.

„Suvremeni Izrael je u velikoj opasnosti da zaboravi Boga i bude naveden na idolopoklonstvo kao Njegov narod u prošlosti. Danas se štuju mnogi idoli: to čine čak i oni koji tvrde da svetkuju subotu. Bog je posebno upozorio svoj narod u prošlosti da se čuva idolopoklonstva, jer ako ih ono odvoji od služenja živome Bogu, Njegovo će prokletstvo počivati na njima…

Pred Božjim narodom je sada blagoslov i prokletstvo — blagoslov ako izađe iz svijeta i odvoji se, i hodi putem ponizne poslušnosti, ili prokletstvo ako se ujedini s idolopoklonicima koji gaze uzvišene zahtjeve Neba.“ — Svjedočanstva, knj. 1, str. 609.


Petak 7. kolovoza

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Kako smo mi prečesto poput Rahele i Lee u našem pogledu na život?

2. Koji naslijeđeni utjecaji su vjerojatno djelovali na Jakovljeve sinove prije rođenja?

3. Zašto je za Jakova bilo dobro da se odseli od Labana?

4. Kako mogu pokazati vrline pastira prema ljudima oko mene?

5. Kako je Bog u teškim vremenima pokazao Svoju brigu prema meni – jednako kao i prema Jakovu?

 <<    >>