Back to top

Sabbath Bible Lessons

Pouke iz života Jakova

 <<    >> 
5. lekcija Subota, 1. kolovoza 2020.

Izdržljiva ljubav

„I služio je Jakov sedam godina za Rahelu; no zbog ljubavi prema njoj učiniše mu se one kao nekoliko dana.” Postanak 29:20.

„Dok će čista ljubav uključiti Boga u sve planove i stajati u savršenom skladu s Božjim Duhom, strast će biti svojeglava, nagla, nerazumna, odbojna prema svim ograničenjima čineći da predmet njezinog izbora postane idol. U ponašanju osobe koja ima istinsku ljubav u srcu pokazat će se Božja milost.“—Um, karakter i osobnost, knj. 1, str. 213.

Predlažemo da pročitate:   Temelji sretnog doma, str. 99–113. 

Nedjelja 26. srpnja

1. DOLAZAK U HARAN

a. Slušajući upute svojega oca, kamo je Jakov otišao te što je učinilo njegov dolazak manje ugodnim? Postanak 29:1–4 (usporedi Postanak 24:10, 34, 35).

„S novom i ustrajnom vjerom u božanska obećanja, osvjedočen u prisutnost i zaštitu nebeskih anđela, Jakov je nastavio put u „zemlju istočnu” (Postanak 29:1). Ali kako je njegov dolazak bio različit od Abrahamova poslanika prije gotovo stotinu godina! Sluga je došao s pratiocima koji su jahali na devama, i s bogatim darovima u zlatu i srebru, a sin je bio usamljen putnik ranjavih nogu, bez imetka, osim osobne prtljage.“ —Patrijarsi i proroci, str. 188.

b. Što je u Jakovu probudilo nadu dok se približavao prebivalištu rođaka svoje majke? Postanak 29:5, 6.


Ponedjeljak 27. srpnja

2. NE VIŠE U SAMOĆI

a. Što otkriva kako je Jakov odmah pokazao interes za dobrobit obitelji te kako je zauzvrat bio okrijepljen i ugošćen? Postanak 29:9–14.

„Kao i Abrahamov sluga, Jakov je zastao pored izvora, i tu je susreo Rahelu, Labanovu mlađu kćerku. Sada je Jakov bio taj koji je ponudio uslugu, da ukloni kamen s izvora i napoji stada. Kad je obznanio svoje podrijetlo, Laban ga je s dobrodošlicom pozvao u svoj dom. Premda je došao bez pratnje i imetka, za nekoliko tjedana pokazao je svoju marljivost i vještinu, i on je pozvan da ostane.“ — Patrijarsi i proroci, str. 188.

b. Koji dogovor je sklopljen za Jakovljevo zaposlenje? Postanak 29:15–19.

„U davnim vremenima je bio običaj da mladoženja plati ocu svoje žene određenu svotu novca prikladnu svojim mogućnostima. Ako nije imao novca ili nešto drugo od vrijednosti, mogao je raditi određeno vrijeme prije nego mu je bilo dopušteno uzeti kćer za svoju ženu. Ovaj običaj je smatran zaštitom bračnog ugovora. Očevi nisu smatrali sigurnim povjeriti sreću svojih kćeri muškarcima koji nisu stvorili dovoljno mogućnosti kako bi se brinuli za obitelj. Ako nisu imali sposobnosti da vode poslove, nabavljaju stoku ili zemlju, bojali su se da će njihovi životi biti bezvrijedni. Ali kako oni istinski vrijedni ne bi postali obeshrabreni, stvorena je mogućnosti za provjeru vrijednosti onih koji nisu imali ni sa čim platiti za svoju ženu. Bilo im je dopušteno raditi za oca djevojke koju su voljeli. Njihov rad je trajao određeno vrijeme, ovisno o vrijednosti miraza kćeri. Na ovaj način, brakovi nisu bili nagli te je postajala prilika za provjeru dubine naklonosti mladića. Ako je bio vjeran u svojoj službi i općenito smatran vrijednim, kćer mu je dana za ženu. I obično je sav miraz kojeg je otac primio, dao svojoj kćeri za njen brak.”—Spiritual Gifts, knj. 3, str. 119, 120.

c. Kako se karakter potencijalnog para na ovaj način duhovno razvio? Hebrejima 10:36.


Utorak 28. srpnja

3. JAKOVLJEV BRAK

a. Što mi danas trebamo naučiti iz dubine istinske ljubavi koju je Jakov pokazao prema Raheli? Postanak 29:20.

„Dogovoreno je da [Jakov] za Rahelinu ruku služi Labanu sedam godina.“ — Patrijarsi i proroci, str. 188.

„Kakva suprotnost od načina na koji danas postupaju roditelji i djeca! Postoje mnogi nesretni brakovi zbog toliko žurbe. Dvoje ljudi ujedine svoje ciljeve brakom, najsvečanijim zavjetima pred Bogom, bez prethodnog preispitivanja ovog pitanja i posvećivanja vremena trijeznom razmišljanju te iskrenoj molitvi. Mnogi djeluju potaknuti nagonima. Oni nemaju dublje poznavanje međusobnih karakteristika. Oni ne shvaćaju da je sreća cijelog njihovog života na kocki. Ako učine pogrešku u ovome pitanju te se njihov život u braku pokaže nesretan, to ne može biti poništeno ili vraćeno unatrag. Ako shvate da neće jedno drugo činiti sretnim, moraju to prihvatiti najbolje što mogu. U nekim slučajevima se suprug pokaže previše lijenim kako bi se brinuo za obitelj te njegova žena i djeca pate. Da su njegove sposobnosti bile provjerene, kao što je to bilo uobičajeno u davnim vremenima prije braka, mnogo patnje bi bilo spriječeno.”—Spiritual Gifts, knj. 3, str. 120.

b. Što se dogodilo Jakovu nakon što je sedam godina vrijedno radio kako bi zaslužio brak s Rahelom? Postanak 29:21–26.

„Jakov je sklopio bračni ugovor s Labanom za njegovu kćer Rahelu koju je volio. Nakon što je služio sedam godina za Rahelu, Laban ga je prevario i dao mu Leu. Kad je Jakov shvatio kako je bio prevaren te da je Lea sudjelovala u toj prijevari, nije mogao voljeti Leu. Laban je želio uživati korist vjerne Jakovljeve službe duže vrijeme te ga je stoga prevario dajući mu Leu umjesto Rahele. Jakov je ukorio Labana za ovakvo poigravanje s njegovim osjećajima, dajući mu Leu, koju nije volio. Laban je preklinjao Jakova da ne odbaci Leu, jer bi to predstavljalo veliku sramotu, ne samo za nju, već i za cijelu obitelj.”— Spiritual Gifts, str. 117, 118.


Srijeda 29. srpnja

4. UPLITANJE U BOŽJI PLAN

a. Koje rješenje je lukavi Laban imao za Jakovljevu neumornu ljubav prema Raheli i kako je ovo svima uzrokovalo patnju? Postanak 29:27–30.

„Jakov je bio postavljen u iznimno težak položaj, ali je odlučio ipak prihvatiti Leu te također oženiti njenu sestru. Lea je bila mnogo manje voljena nego Rahela. Laban je bio sebičan u svojem postupanju s Jakovom. Razmišljao je samo kako bi se okoristio Jakovljevim vjernim radom. Jakov bi mnogo ranije napustio lukavog Labana, ali se bojao susreta s Ezavom.”—Spiritual Gifts, knj. 3, str. 118.

„Rahela je uvijek bila više voljena, ali njegova sklonost prema njoj izazivala je zavist i ljubomoru, i njegov je život bio zagorčen suparništvom između dviju sestara i žena.“ —Patrijarsi i proroci, str. 189, 190.

b. Dok se bavio s Leom i Rahelom, što je u Jakovljevoj obitelji uzrokovalo najviše kaosa? Pjesma nad pjesmama 8:6.

c. Što se događa kad god pokušamo pronaći različite alternative Božjem prvobitnom planu za brak kao doživotnu zajednicu jednog muškarca i jedne žene? Postanak 2:21–24; Propovjednik 7:29.

„Bračni je odnos svet, ali u ovo iskvareno doba on pokriva svakovrsnu zloću. Zloupotrijebljen je i postao je zločin koji je sada jedan od znakova posljednjih dana, kao što je brak, kakav je bio prije potopa, bio zločin u ono vrijeme.“ — Svjedočanstva, knj. 2, str. 252.

„Da su si demoni postavili za cilj uništiti sve što je časno, lijepo i trajno u obiteljskom životu, te uspostaviti zlo koje će prelaziti s naraštaja na naraštaj, ne bi mogli smisliti bolji plan nego oduzeti čast braku.“ —Velika borba, str. 270.


Četvrtak 30. srpnja

5. ČIŠĆENJE SRCA

a. Što je glavno i osnovno nasljedstvo palog Lucifera koje je zatrovalo naš čitav planet? 1. Korinćanima 3:3; 2. Korinćanima 10:12.

„Zavist, ljubomora i zla nagađanja predstavljaju paklenu sjenku kojom sotona teži da sa vašeg vidika zakloni karakter Kristov, tako da – promatrajući samo zlo – postanete potpuno slični njemu.“ —Biblijski komentari, knj. 3, str. 1163.

b. Kako možemo pobijediti ovu strašnu prirodnu sklonost prema natjecanju te preziranju drugih ljudi? Galaćanima 5:25, 26.

„Potrebna je poniznost i uklanjanje svake zavisti, zle slutnje, ljubomore, mržnje, zlobe i nevjerovanja. Nužna je potpuna preobrazba. Neki su izgubili iz vida naš Uzor, Patnika s Golgote. U ovom životu u Njegovoj službi ne trebamo očekivati udobnost, čast i slavu jer ih On, Veličanstvo Neba, nije primio. „Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama.” (Izaija 53:3) „Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna — radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.” S obzirom na ovaj primjer koji imamo, hoćemo li izbjegavati križ i dopustiti da nas pokolebaju okolnosti?

Zar ne možemo stajati čvrsto u Bogu bez obzira na našu neugodnu i obeshrabrujuću okolinu?“ —Svjedočanstva, knj. 2, str. 516, 517.


Petak 31. srpnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Unatoč Jakovljevom siromaštvu, što otkriva Božju brigu za njega?

2. Navedite neke vrline koje možemo naučiti iz davnih običaja u braku.

3. Kako je Jakov kroz bolno iskustvo naučio kakvo zlo predstavlja prijevara?

4. Što ja mogu učiniti svojim utjecajem kako bih uzvisio svetost braka?

5. Kako me zavist, najpodmuklije Luciferovo nasljeđe, možda kvari?

 <<    >>