Back to top

Sabbath Bible Lessons

Pouke iz života Jakova

 <<    >> 
11. lekcija Subota, 12. rujna 2020.

Plodovi u obitelji

„Ako mi tko služi, neka me slijedi; i gdje sam ja, ondje će biti i moj sluga. Ako mi tko služi, počastit će ga moj Otac.“ Ivan 12:26.

„Djelovanjem Njegove milosti, srca koja su nekada bila ravnodušna ili otuđena mogu se ponovno sjediniti.“ —God’s Amazing Grace, str. 115.

Predlažemo da pročitate:   Patrijarsi i proroci, str. 206–212. 

Nedjelja 6. rujna

1. POKAJANJE I OBNAVLJANJE

a. Unatoč Jakovljevoj namjeri da slijedi Boga, kakvo stanje je bilo prisutno u njegovom domu mnogo godina – i zašto? Izreke 26:21; 27:15.

„Jakovljev grijeh, i niz događaja koji su ga prouzročili, izvršili su svoj utjecaj na zlo, utjecaj koji je svoje gorke plodove pokazao u karakterima i životu njegovih sinova. Kad su sinovi odrasli, oni su pokazali ozbiljne nedostatke. U njihovim su domovima bile očite posljedice mnogoženstva. Ovo strašno zlo isušuje same izvore ljubavi, a njen utjecaj slabi i najsvetije odnose. Ljubomora nekoliko majki zagorčala je obiteljske odnose, i kad su odrasla, djeca su bila svadljiva i nepodložna kontroli, a očev je život bio pomračen brigom i jadom.“ — Patrijarsi i proroci, str. 208.

b. Zašto način na koji je Bog odobrio Jakovljevu odlučnu reformaciju u obitelji može ohrabriti i nadahnuti nas danas? Postanak 35:9–15; Ivan 12:26.

„Odbacite grijeh i prionite za Svemoćnoga koji je sposoban oprati svaku mrlju grijeha. Ovo je djelo poniznosti u ovom vremenu, i mi moramo priznavati naše grijehe te se približavati Bogu kako bi On mogao napisati ‘Oprošteno’ pored naših imena.”—Manuscript Releases, knj. 9, str. 252.


Ponedjeljak 7. rujna

2. DALJNJE PUTOVANJE

a. Kako je trenutak Raheline smrti pokazao da ju je Božja sila učinila pobjednicom? Postanak 35:16–20 (usporedi Postanak 31:30, 32, 34; 35:4).

b. Koju opomenu mi danas trebamo primiti iz ozbiljnog duhovnog pada – kako je grijeh Rubena, Jakovljevog sina prvenca, doveo do toga da izgubi blagoslove i prednosti prava prvorodstva? Postanak 35:21, 22; Izreke 6:32, 33.

„Na putu do Efrate još je jedan zločin uprljao Jakovljevu obitelj, koji je spriječio Rubena, sina prvorođenca, da primi prednost i čast prvorodstva.“ —Patrijarsi i proroci, str. 206.

„Zaista nemam se čemu nadati za one koji su bili kao pastiri stada i prema kojima je milostivi Bog godinama imao strpljenja, slao im opomene i ukore i prijetnje, a oni su prikrivali svoje zle puteve i nastavljali da dalje idu njima, suprotstavljajući se svojim bludnim životom zakonu Boga nebeskoga. Prepustimo im da se sa strahom i drhtanjem bore za svoje spasenje, poslije svega što je učinjeno da bi se popravili, ali ni u kom slučaju ne smijemo im povjeriti brigu nad dušama! Lažni pastiri!“ —Svjedočanstva za propovjednike, str. 428.

c. Nasuprot tome, dok je Jakov slijedio Božju volju kao svoj najviši prioritet, kako je bio blagoslovljen mirom i napretkom? Postanak 35:27–29; 36:6, 7.

„Jakov i Ezav su se susreli na samrtnoj postelji svog oca. Stariji brat je nekada gledao na ovaj događaj kao priliku da se osveti, ali otada su se njegovi osjećaji uvelike promijenili. A Jakov, zadovoljan duhovnim blagoslovima prvorodstva, prepustio je starijem bratu očevo bogatstvo – jedino nasljeđe što ga je Ezav tražio i vrednovao. Mržnja i ljubomora ih više nije otuđivala, ali oni su se ipak rastali i Ezav je otišao u Seir. Bog, koji je bogat blagoslovima, dao je Jakovu zemaljska bogatstva, pored višeg dobra što ga je tražio... Ovo razdvajanje je bilo u skladu s božanskom namjerom za Jakova. Budući da su se braća tako razlikovala u pogledu na svoju vjeru, za njih je bilo bolje da žive odvojeno.“ —Patrijarsi i proroci, str. 207.


Utorak 8. rujna

3. NA NAMA JE IZBOR

a. Koje opomene trebamo ponovno naglasiti kad razmišljamo o Ezavovom odbacivanju Božjeg milostivog odabira? Rimljanima 9:13.

„Ezav i Jakov su primili istu spoznaju o Bogu, obojica su imala slobodu da slijede njegove zapovijedi i prime njegovu milost, ali nisu obojica odlučila to učiniti.

Bog nije donio proizvoljnu odluku kojom je Ezav bio lišen blagoslova spasenja. Dar njegove milosti u Kristu je besplatan za sve. Nema predestinacije, osim osobne odluke zbog koje svatko može propasti. Bog je u svojoj Riječi iznio uvjete na temelju kojih će svaka duša biti određena na vječni život – poslušnošću njegovim zapovijedima, vjerom u Krista. Bog je izgradio karakter u skladu sa svojim Zakonom i svi koji dosegnu ovo mjerilo ući će u nebesko kraljevstvo slave… (Ivan 3:36) ‘Neće svaki koji mi govori: Gospodine, Gospodine! ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskoga Oca.” (Matej 7,21)

Izabrana je svaka duša koja gradi svoje spasenje sa strahom i drhtanjem. Izabran je onaj koji će obući oklop i boriti se u dobroj borbi vjere. Izabran je onaj koji straži s molitvom, koji proučava Sveto pismo i bježi od kušnji. Izabran je onaj koji ima ustrajnu vjeru, i koji je poslušan svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Plan otkupljenja je besplatan za sve, a u plodovima otkupljenja uživat će oni koji su se pokorili ovim uvjetima.“ —Patrijarsi i proroci, str. 207, 208.

b. Što bismo, kao Jakov, neprestano trebali imati na umu? 2. Korinćanima 4:18.

„Ezav je prezreo blagoslove Saveza. On je više vrednovao prolazno od duhovnog, i primio ono za čim je težio. On se odvojio od Božjeg naroda svojom vlastitom odlukom. Jakov je izabrao nasljeđe vjere.“ — Patrijarsi i proroci, str. 208.


Srijeda 9. rujna

4. IZBJEGAVANJE RODITELJSKE PRISTRANOSTI

a. Na koji način se Jakov ponašao nerazumno prema svom sinu Josipu? Postanak 37:3, 4.

„Međutim… karakter Rahelinog sina Josipa, čija je rijetka osobna ljepota odražavala nutarnju ljepotu uma i srca, bio je sasvim različit [od Jakovljevih sinova]. Čist, vrijedan i radostan, ovaj je mladić pružao dokaze o moralnoj čvrstoći i ozbiljnosti. On je slušao očeve pouke, a volio je slušati Boga... Jakovljevo je srce u starosti bilo privrženo ovom djetetu. On je ‘volio Josipa više nego ijednog svog sina.’ Međutim, ovi su osjećaji kasnije postali uzrok problema i žalosti. Jakov nije bio mudar kad je pokazao naklonost prema Josipu, i time izazvao ljubomoru ostalih sinova.“—Patrijarsi i proroci, str. 209.

b. Kako naš vlastiti stav može potaknuti vrlinu ljubaznosti karaktera u našoj djeci dok odrastaju? 1. Timoteju 5:21; Jakov 3:17.

„Kod Boga ne postoji pristranosti, i nikakvo licemjerstvo niti razlike u naklonosti ne smiju biti prisutne ili održavane u našim kućanstvima, crkvama ili ustanovama.”—The Ellen G. White 1888 Materials, str. 1821.

c. Josip je bio vjeran i poslušan te je također značajno sazrio kroz patnju. Ali koje općenite riječi upozorenja su upućenje svima nama protiv maženja ili posebne pristranosti nekom djetetu u odnosu na ostale? Izaija 3:4, 5.

„U svojoj slijepoj i nerazumnoj ljubavi oboje ste kapitulirali pred svojim djetetom. Dopustili ste joj da drži uzde u svojim malim šakama i ona je vama oboma vladala još prije nego što je prohodala. Što se, s obzirom na prošlost, može očekivati u budućnosti?... Sa sadašnjim navikama i ponašanjem, tvoje dijete neće nikad vidjeti Božje kraljevstvo. A vi, njezini roditelji, bit će oni koji su pred njom zatvorili nebeska vrata. Što će onda biti s vašim vlastitim spasenjem?“ —Svjedočanstva, knj. 4, str. 383.


Četvrtak 10. rujna

5. MRŽNJA IZ LJUBOMORE

a. Koliko duboko su Jakovljevi sinovi pali u zamku ogorčene ljubomore protiv svog mlađeg brata Josipa? Postanak 37:13–18, 24, 28, 31, 32.

„Braća su ga vidjela kako prilazi, ali pomisao na njegovo dugo putovanje da bi ih našao, pomisao na iscrpljenost i glad, njegovo pravo na njihovo gostoprimstvo i bratsku ljubav, nije omekšalo gorčinu njihove mržnje. Pogled na haljinu, znak očeve ljubavi, ispunio ih je bezumljem. „Eno stiže onaj sanjar!” uzvikivali su uvredljivo. Njih je kontrolirala zavist i osveta koju su dugo potajno gajili.“ —Patrijarsi i proroci, str. 210, 211.

b. Što ljubomora uzrokuje – i što je bila najgorča predodžba ljubomore u povijesti? Izreke 6:34, 35; Matej 27:17–23.

„Cijeli Kristov život i učenje su bili konstantna pouka o poniznosti, dobročinstvu, vrlinama i samo odricanju. Ovo je bio neprekidan ukor samopravednome, strogom duhu kojeg su pokazivali Židovi. Sotona ih je vodio dok se nije činilo da ih spopadne bjesnilo pri samom spomenu čudesnim Kristovih djela, koja su odvlačila pažnju ljudi od njih… Njegova sama dobrota Ga je učinila predmetom njihove zavisti i mržnje, i u svojem slijepom gnjevu oni su vikali ‘Raspni ga! Raspni ga!”—Spiritual Gifts, knj. 4A, str. 117.


Petak 11. rujna

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Kako Jakovljev život pruža nadu za svaku obitelj koja se bori?

2. Koje naizgled nemoguće promjene u mom životu su moguće ako se predam Bogu?

3. Unatoč Jakovljevim pogreškama, zašto on predstavlja bolji primjer od Ezava?

4. Zašto moramo biti pažljivi kako bi izbjegli pristranost, favoriziranje i ljubomoru?

5. Zašto je ključno tražiti Boga da odstrani svaki trag ljubomore iz mog srca?

 <<    >>