Back to top

Sabbath Bible Lessons

Pouke iz života Jakova

 <<    >> 
3. lekcija Subota, 18. srpnja 2020.

Pribavljanje prava prvorodstva

„Svojom ćete se postojanošću spasiti.“ Luka 21:19

„Mi moramo naučiti pouke o strpljenju, vjeri i ljubavi prema dužnosti“—Svjedočanstva, knj. 5, str. 70.

Predlažemo da pročitate:   Patrijarsi i proroci, str. 179–182, 208. 

Nedjelja 12. srpnja

1. KORAK KOJI OTKRIVA SRCE

a. Na žalost svojih roditelja, koji Ezavov postupak je dodatno otkrio njegov nedostatak interesa za Božje stvari? Postanak 26:34, 35.

„Budući da je uvijek bio podložan vanjskim, zemaljskim privlačnostima, Ezav je uzeo dvije žene među hetitskim kćerima. One su služile lažnim bogovima, a njihovo je idolopoklonstvo Izaku i Rebeki donosilo tešku bol. Ezav je pogazio jedan od uvjeta Saveza, koji je zabranjivao bračne veze između izabranog naroda i neznabožaca, a Izak je još uvijek bio nepokolebljiv u svojoj odluci da mu podari prvorodstvo.“ —Patrijarsi i proroci, str. 179.

b. Kako je Božji narod danas jednako upozoren protiv braka s nevjernicima? 2. Korinćanima 6:14, 15.

„Združiti se s nevjernim znači stupiti na Sotonino tlo. Ti žalostiš Svetog Duha i lišavaš se njegove zaštite. Zar možeš navući na sebe tako strašne smetnje u borbi za vječni život?“ —Poruke mladima, str. 441.

„Čovjek koji popusti nagonima i svojoj neposvećenoj strasti te odabere nevjernicu za svoju ženu, odbacujući Božje zahtjeve, obećavajući ostavljanje subote ako se ona uda za njega, on čini korak koji će donijeti nesreću u njegovu obitelj. On prodaje svoje pravo prvorodstva za varivo od leće.”—Manuscript Releases, knj. 10, str. 192.


Ponedjeljak 13. srpnja

2. TVRDOGLAVO SPLETKARENJE

a. Nakon što je Izak ostario te su njegove oči postale zamagljene, kakav je plan imao za Ezava? Postanak 27:1–4.

„Izak je još uvijek bio nepokolebljiv u svojoj odluci da mu podari prvorodstvo. Rebekino razmišljanje, Jakovljeva snažna želja za blagoslovom i Ezavova ravnodušnost prema vlastitim obvezama nisu mogle promijeniti očevu namjeru.

Prošle su godine dok Izak, star i slijep, očekujući skoru smrt nije odlučio da više ne odlaže blagoslivljanje starijeg sina. Znajući za protivljenje Rebeke i Jakova, on je odlučio obaviti ovaj svečani obred u tajnosti. U skladu s običajem da se u takvoj prigodi priredi gozba, patrijarh je zapovjedio Ezavu: ‘Idi u pustaru i ulovi mi divljači. Onda mi pripremi ukusan obrok, kako volim, te mi ga donesi da blagujem, pa da te mognem blagosloviti prije nego umrem.’” —Patrijarsi i proroci, str. 179.

b. Koji Rebekin plan je bio suprotstavljen Izakovom planu? Postanak 27:5–10.

„Rebeka je predosjetila njegovu namjeru, i bila je uvjerena da je to protivno onome što je Bog otkrio u svojoj volji. Izak je bio u opasnosti da na sebe navuče božansko nezadovoljstvo i liši svog mlađeg sina položaja na koji ga je Bog pozvao. Ona je uzalud pokušavala razgovarati s Izakom te je sada odlučila pribjeći lukavstvu.

Čim je Ezav otišao na svoj zadatak, Rebeka je počela ostvarivati svoju namjeru. Rekla je Jakovu što se dogodilo, zahtijevajući trenutno djelovanje kako bi spriječila da Ezav primi blagoslove konačno i nepovratno. Uvjerila je svog sina da će, ako slijedi njene upute, moći dobiti ono što je Bog obećao.“— Patrijarsi i proroci, str. 180.

c. Kako je Jakov odgovorio na ideju svoje majke? Postanak 27:11, 12.

„Jakov nije odmah pristao na plan koji je ona predložila. Uznemirila ga je pomisao da prevari svog oca. Smatrao je da će takav grijeh navući prokletstvo, a ne blagoslov.“ — Patrijarsi i proroci, str. 180.


Utorak 14. srpnja

3. PROKLETI BLAGOSLOV

a. Unatoč Jakovljevom oklijevanju, na čemu je njegova majka inzistirala u pogledu svog plana pribavljanja prava prvorodstva za Jakova? Postanak 27:13, 14.

„Međutim, njegova nedoumica je uskoro prevladana i on je pošao izvršiti majčine prijedloge.“ —Patrijarsi i proroci, str. 180.

b. Opišite kako je ova spletka provedena. Postanak 27:15–19.

„Namjera mu nije bila da izrekne potpunu laž, ali jednom kad se našao u prisutnosti svog oca, činilo mu se da je otišao predaleko da bi se povukao.“ —Patrijarsi i proroci, str. 180.

c. Kakav je bio rezultat? Postanak 27:20–29.

„[Jakov] je prijevarom primio željeni blagoslov“—Patrijarsi i proroci, str. 180.

d. Što se dogodilo kad je stvarni Ezav stigao? Postanak 27:30–33.

„Čim je Jakov izašao iz očeva šatora, ušao je Ezav. Premda je prodao svoje prvorodstvo i prijenos potvrdio svečanom zakletvom, on je bio odlučan da osigura njegove blagoslove bez obzira na bratovo pravo. S duhovnim su prvorodstvom bili povezani i zemaljski blagoslovi koje bi mu donijeli što poglavarstvo u obitelji što dvostruko veći dio očeva bogatstva. Bili su to blagoslovi što ih je on cijenio.“ — Patrijarsi i proroci, str. 180, 181.

e. Što je trebala biti Ezavova budućnost te kako je on reagirao? Postanak 27:34–40.


Srijeda 15. srpnja

4. SHVAĆANJE UZVIŠENIJE PERSPEKTIVE

a. Iako se činilo kako se Izakova smrt brzo približavala, kako možemo vidjeti da je mnogo godina prošlo prije toga? Usporedi Postanak 25:26 i Postanak 35:28. Što svi mi trebamo naučiti iz toga?

„Jakov i Rebeka su uspjeli u svojoj namjeri, ali prijevara im je donijela samo teškoće i žalost. Bog je objavio da Jakov treba primiti prvorodstvo, i njegova bi se riječ ispunila u vrijeme kad On odluči, da su oni vjerom čekali da On radi za njih. Poput mnogih koji danas tvrde da su Božja djeca, oni nisu bili voljni prepustiti stvari u njegove ruke.“ —Patrijarsi i proroci, str. 180.

b. Što Bog kaže o prijevari, čak i kad smo u kušnji smatrati da za nju postoji vrijedan, opravdani razlog? Psalam 101:7; Izreke 20:17.

c. Što trebamo naučiti iz pogreške Rebeke i Jakova? Luka 21:19.

„Umjesto da se uzda u Boga, Onoga koji upravlja događajima, pokazala je nedostatnu vjeru uvjerivši Jakova da prevari oca. Bog nije odobrio Jakovljev čin. Rebeka i Jakov trebali su čekati da Bog ostvari svoje namjere na svoj vlastiti način i u trenutku koji On odabere, umjesto da prorečene događaje pokušaju ostvariti prijevarom.

Da je Ezav primio očev blagoslov koji je namijenjen prvorođencu, njegov je napredak mogao doći samo od Boga. Mogao ga je blagosloviti napretkom ili mu donijeti nevolje, već prema životu koji vodi. Ako bi ljubio i poštovao Boga poput Abela, Bog bi ga prihvatio i blagoslovio. Ali ako, kao zli Kain, ne bi imao poštovanja prema Bogu ni Njegovim zapovijedima nego bi slijedio svoje pokvarene putove, tada ga Bog ne bi blagoslovio i bio bi odbačen, poput Kaina. Ako bi Jakovljev put bio pravedan i ako bi on ljubio Boga i bojao Ga se, Bog bi ga blagoslovio i Božja ruka, koja daje napredak, bila bi s njim, unatoč tome što nije dobio očeve blagoslove i prednosti koje uglavnom pripadaju prvorođencu.“ —Povijest otkupljenja, str. 63.


Četvrtak 16. srpnja

5. BJEŽANJE OD EZAVOVOG GNJEVA

a. Kako smo upozoreni da pobjegnemo od Ezavovog gnjeva? Hebrejima 12:14–17.

„Okolnosti Ezavove prodaje prava prvorodstva predstavljaju nepravednike koji smatraju bezvrijednim izbavljenje koje je Krist platio umjesto njih i koji žrtvuju svoje nebesko nasljedstvo kako bi zadobili propadljiva blaga. Mnoge kontrolira njihov apetit te će oni umjesto odricanja nezdravog apetita radije žrtvovati uzvišena i vrijedna razmišljanja. Ako nešto mora biti ostavljeno, popuštanje iskvarenom apetitu ili posebni nebeski blagoslovi koje Bog obećava samo onima koje se odriču sebe i poštuju Boga, zahtjevi apetita kao u Ezavovom slučaju će najčešće prevladati. Zbog ugađanja samome sebi, nebo i Bog će biti praktički prezirani...

Iskvarene strasti će posebno kontrolirati umove onih koji tako malo cijene nebo. Zdravlje će biti žrtvovano, umne sposobnosti oslabljene, a nebo će biti prodano za ove užitke, kao što je Ezav prodao svoje pravo prvorodstva. Ezav je bio lakomislena osoba. Svečanim zavjetom je obećao Jakovu dati svoje pravo prvorodstva. Ovaj slučaj je zabilježen za opomenu ostalim. Kad je Ezav shvatio kako je Jakov primio blagoslov koji je mogao pripasti njemu da ga nije tako nesmotreno prodao, bio je silno uznemiren. Pokajao se zbog svog nesmotrenog čina kad je već bilo prekasno za popravljanje stanja. Jednako ovako će biti s grešnicima u Božji dan, koji su prodali svoje pravo nebeskog nasljedstva za sebična zadovoljstva i štetne požude. Tada neće više biti mogućnosti za pokajanje iako će ga tražiti, poput Ezava, iskreno i sa suzama”—Spiritual Gifts, knj. 3, str. 116, 117.

b. Što, dakle, treba biti naše svečano obećanje? 2. Korinćanima 7:1.


Petak 17. srpnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Zašto Bog izričito zabranjuje brak s nevjernicima?

2. Na koji način je Rebeka otkrila snažnu duhovnost, ali slabu vjeru – i u kojim područjima mog života sam ja u opasnosti učiniti istu grešku?

3. Koji prvi Jakovljev korak ga je ulovio u opasnu zamku?

4. Zašto je izreka „cilj opravdava sredstvo“, pogrešna u Božjim očima?

5. Zašto je apetit toliko važan čimbenik kršćanske pobjede?

 <<    >>