Back to top

Sabbath Bible Lessons

Pouke iz života Jakova

 <<    >> 
4. lekcija Subota, 25. srpnja 2020.

Betel

„I, uplašen, reče on: „Kako je strašno ovo mjesto! Ovo nije ništa drugo doli kuća Božja; ovo su vrata nebeska.“ Postanak 28:17.

„Ako itko od nas bude na kraju spašen, bit će to zbog toga što se čvrsto držao za Isusa kao za prečke tih ljestava.“ — Svjedočanstva, knj. 5, str. 539.

Predlažemo da pročitate:   Svjedočanstva, knj. 4, str. 464–469, 471. 

Nedjelja 19. srpnja

1. BIJEG ZA SPAŠAVANJE VLASTITOG ŽIVOTA

a. Što je Ezav odlučio učiniti nakon što je shvatio da je zbog svog brata izgubio pravo prvorodstva? Postanak 27:41.

b. Kako bi zaštitila svog mlađeg sina od Ezavovog gnjeva, što je Rebeka savjetovala Jakovu da učini? Kako se duljina ovog vremena na kraju pokazala različitom od njenog očekivanja? Postanak 27:42–45.

„Rebeka se gorko pokajala zbog pogrešnog savjeta koji je dala Jakovu jer je to dovelo do njihovog trajnog odvajanja. Da bi spasio svoj život, bio je primoran pobjeći od Ezavova gnjeva i majka ga više nikad nije vidjela.“ — Povijest otkupljenja, str. 63.

c. Kako je Izak s vremenom ispravno shvatio pravo prvorodstva?

„Izak je živio još dosta godina i bio je uvjeren, gledajući život Ezava i Jakova, da je blagoslov s pravom pripao Jakovu.“ — Povijest otkupljenja, str. 63.


Ponedjeljak 20. srpnja

2. TRIJEZNOST I SAMOĆA

a. Nevoljko šaljući Jakova da ode kao nasljednik prava prvorodstva, koju mudru i duhovnu molbu su mu uputili njegovi roditelji? Postanak 27:46; 28:1–5.

„Jakovu je prijetila smrt zbog Ezavova gnjeva te je otišao iz očeva doma kao bjegunac, ali je sa sobom ponio očev blagoslov. Izak mu je ponovio zavjetno obećanje i zapovjedio da kao nasljednik ženu potraži u majčinoj obitelji u Mezopotamiji.“ —Patrijarsi i proroci, str. 183.

b. Zašto je ovakva vrsta poziva iznimno potrebna danas? Matej 24:37, 38.

„Što je s brakom danas? Zar nije izopačen i oskvrnjen, nalik onome u dane Noine?”—Manuscript Releases, knj. 7, str. 56.

„Sotona će koristiti svaki način kako bi naveo mlade da sklope bračne veze koje će poništiti Božju namjeru. On će pokušati spustiti razinu duhovnosti i svetosti, kako crkva ne bi bila živuća i aktivna te kako se njeni članovi ne bi spremali za sudjelovanje u radu za Boga.”—Manuscript Releases, knj. 12, str. 283.

c. Opišite kakvo iskustvo je Jakov doživio kad je bio primoran otputovati daleko od sigurnosti svojeg doma. Postanak 28:10; Psalam 102:6–8.

„Ipak, Jakov je pošao na put s dubokim nemirom u srcu. Sa samo nekoliko stvari u rukama on je morao putovati tisućama kilometara područjem u kojem su živjela divlja, skitnička plemena. Zbog grižnje savjesti i plahosti on je nastojao izbjegavati ljude da ga njegov gnjevni brat ne bi našao. Strahovao je da je zauvijek izgubio blagoslov koji mu je Bog namjeravao dati, a Sotona je bio pored njega da ga pritišće kušnjama.

Uvečer drugog dana on se našao daleko od očevih šatora. Osjećao se izopćenim, ali je znao da je njegov vlastiti grijeh uzrok svih ovih teškoća. Tama očaja pritiskala je njegovu dušu i on se jedva usudio moliti.“ —Patrijarsi i proroci, str. 183.


Utorak 21. srpnja

3. OČAJ, A ZATIM NADA

a. Kako je Jakov proveo noć? Postanak 28:11.

„[Jakov] Bio je tako usamljen da je kao nikada ranije osjećao potrebu za Božjom zaštitom. On je s plačem i dubokom poniznošću priznao svoj grijeh i usrdno molio za dokaz da nije u cijelosti odbačen. Ipak, njegovo opterećeno srce nije osjetilo olakšanje. On je izgubio povjerenje u sebe bojeći se da ga je Bog njegovih otaca odbacio.“ —Patrijarsi i proroci, str. 183.

b. Kad se naša budućnost čini tamna i ružna, zašto nas Jakovljev Bog može ohrabriti? Psalam 20:1–3; Izaija 57:15.

„Ali Bog nije napustio Jakova. Njegova je milost još uvijek bila nad njegovim grješnim, nepovjerljivim slugom.“ —Patrijarsi i proroci, str. 183.

„U sva vremena i na svakom mjestu, u svim tugama i svim nevoljama, kad su izgledi mračni a budućnost neizvjesna, kad se osjećamo bespomoćni i usamljeni, Utješitelj će biti poslan kao odgovor na molitvu vjere. Okolnosti nas mogu odvojiti od svakog zemaljskog prijatelja, ali nikakva prilika, nikakva udaljenost ne može nas odvojiti od nebeskog Utješitelja. Gdje god se nalazili, kamo god išli, On nam je uvijek s desne strane da nas podupre, podigne, pomogne i obodri.“ —Želja vjekova, str. 669.

c. Što se dogodilo dok je Jakov spavao i s kojim razlogom? Postanak 28:12.

„Jakovljevo iskustvo lutalice odbjeglog od svoga doma, kad je gledao čudesne ljestve po kojima su se uspinjali i silazili nebeski anđeli, je osmišljeno kako bi nas naučilo veliku istinu o planu spasenja. Božje namjere su bile pokazane obeshrabrenome čovjeku, koji se osjećao odbačenim i od Boga i od ljudi. U veličanstvenoj ljubavi, Krist mu je u snu pokazao put života. Istina je pred njim bila otkrivena ovim simbolom, a njen značaj je jednako važan danas kao što je bio i tada.”—The Review and Herald, .


Srijeda 22. srpnja

4. SIGURNOST ZA PONIZNE

a. Koja milostiva obećanja je Bog izlio na Svoje dijete koje se kaje? Postanak 28:13–15.

„Svjetlost s Božjeg prijestolja je zasjala na ove ljestve i odrazila sjaj neopisive slave na zemlju. Ove ljestve su predstavljale Krista, koji je stvorio povezanost između zemlje i neba.

U Kristovom poniženju, On se spustio do dubina ljudske patnje u suosjećanju i sažaljenju za palog čovjeka, što je prikazano Jakovu krajem ljestava koji se spušta do zemlje, dok vrh ljestava seže do neba i tako predstavlja Kristovu božansku snagu koja se drži za vječnost i tako povezuje zemlju s nebom te smrtnog čovjeka s besmrtnim Bogom. Kroz Krista je stvorena povezanost između Boga i čovjeka. Anđeli se uspinju i spuštaju s neba na zemlju s porukama ljubavi za palog čovjeka te kako bi služili onima koji će biti nasljednici spasenja. Samo kroz Krista nebeski glasnici mogu služiti ljudima. ”—Confrontation, str. 46.

b. Što je učinilo ovaj san tako značajnim? Psalam 37:11; Filipljanima 2:5–7.

„Neka zemlja bude sretna, neka se stanovnici svijeta raduju što je Krist premostio jaz koji je stvoren grijehom i povezao zemlju i nebo u jedno. Put je stvoren za Gospodnje otkupljene. Umorni i teško opterećeni mogu doći k njemu i pronaći odmor svojim dušama. Putnik može putovati prema stanovima koje je On otišao pripremiti onima koji Ga ljube.

Uzimanjem ljudske prirode, Krist je ljestve snažno učvrstio na zemlji. Ljestve dopiru do najuzvišenijih nebeskih visina i Božja slava sja s njihovog vrha te ih osvjetljava cijelom duljinom, dok se anđeli uspinju i silaze s Božjim porukama za ljude kao i s ljudskim molitvama i slavljenjem upućenima Bogu. Kroz božansku prirodu, Krist je bio jedno s Ocem; uzimanjem ljudske prirode, On se povezao s čovjekom... [Filipljanima 2:6, 7.] U Jakovljevoj viziji je prikazano zajedništvo čovjeka s božanstvom u Kristu..

Dok se anđeli uspinju i silaze niz ljestve, Bog je prikazan kako gleda s ljubavlju na ljudsku djecu zbog zasluga Njegovog Sina.”—The Review and Herald, .


Četvrtak 23. srpnja

5. JAKOVLJEV SVEČANI ZAVJET

a. Kako Jakovljev zavjet u Betelu može predstavljati nadahnuće za nas? Postanak 28:16–22.

„Jakov se ovdje nije pokušao pogoditi s Bogom. Gospod mu je već obećao blagostanje, te je ova zakletva potekla iz srca ispunjena zahvalnošću za jamstva Božje ljubavi i milosti.“ —Patrijarsi i proroci, str. 187.

„Jakov se zavjetovao zato što je bio osvježen rosom milosti i osnažen Božjom prisutnošću i uvjeravanjem. Nakon što je nestalo božanske slave, bio je izložen kušnjama, kao i ljudi našeg vremena, ali je ostao vjeran svojem zavjetu i nije pomislio na mogućnost da bude oslobođen učinjenog zavjeta. Mogao je zaključiti, kao što ljudi danas razmišljaju, da je ovo otkrivenje bilo samo san i da se nepotrebno uzbudio kad se zavjetovao pa zato ne mora održati obećanje, ali to nije učinio…

Jakov je dao desetinu od svega što je imao, a onda je izračunao koliko je desetine koristio za svoje potrebe tijekom vremena koje je proveo u neznabožačkoj zemlji dok nije mogao isplatiti svoj dug, i to dao Gospodinu s kamatom. Bila je to velika svota, ali on nije oklijevao; ono što je zavjetovao Bogu nije smatrao svojim, već Gospodnjim.“ — Svjedočanstva, knj. 4, str. 466, 467.

„Ali kako je slaba procjena, kako je uzalud nastojati matematički izmjeriti pravila, vrijeme, novac i ljubav u usporedbi s nemjerljivom ljubavlju i darom tako neshvatljive vrijednosti. Desetina za Krista! O, kakve li milostinje, sramotne nadoknade za ono što je tako mnogo stajalo! Krist nas s križa Golgote poziva na neograničeno predanje. Sve što imamo, sve što jesmo, treba biti posvećeno Bogu.“ —Patrijarsi i proroci, str. 188.


Petak 24. srpnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Kako možemo izbjeći gorko iskustvo koje je doživjela Rebeka?

2. Kad patimo u samoći kao Jakov, čega se moramo sjetiti?

3. Što meni moj Nebeski Otac otkriva kroz Jakovljev san?

4. Što se događa dok se anđeli uspinju i silaze niz ljestve?

5. Kako me Jakovljev zavjet s Bogom može dublje dotaknuti?

 <<    >>