Back to top

Sabbath Bible Lessons

Pouke iz života Jakova

 <<    >> 
2. lekcija Subota, 11. srpnja 2020.

Kupovanje prava prvorodstva

“A velim: hodite u Duhu, pa nećete ugađati požudi tijela.“ Galaćanima 5:16.

„Naša je dužnost da svoj apetit i životne navike dovedemo u sklad s prirodnim zakonom.“ —Biblijsko posvećenje, str. 29.

Predlažemo da pročitate:   Svjedočanstva, knj. 2, str. 37–50. 

Nedjelja 5. srpnja

1. POTREBAN RAZVOJ KARAKTERA

a. Što trebamo shvatiti kad imamo snažnu želju za nečime – čak i ako to nije nešto što smatramo pogrešnim? Izreke 19:21.

„Ovaj je predmet danju i noću zaokupljao njegove misli dok nije prožeo sve njegove životne interese. Ali premda je vječne blagoslove cijenio više od zemaljskih, Jakov nije iz iskustva poznavao Boga koga je poštovao. Božanska milost nije preobrazila njegovo srce. On je vjerovao da se obećanje koje se odnosilo na njega nije moglo ispuniti sve dok pravo prvorodstva pripada Ezavu, te je neprekidno razmišljao o načinu kojim bi mogao osigurati blagoslove što ih je njegov brat tako olako uzimao, a koji su njemu bili tako dragocjeni.“ —Patrijarsi i proroci, str. 178, 179.

b. Što je Jakov trebao učiniti u ovom periodu života – i čega bismo se i mi uvijek trebali prisjećati? Psalam 37:5–7.

„Katkad je teško strpljivo čekati dok ne dođe vrijeme da Bog pokaže što je pravo. Pokazano mi je da nestrpljivošću gubimo bogatu nagradu.“ —Svjedočanstva, knj. 3, str. 327.


Ponedjeljak 6. srpnja

2. POTPUNO OMAMLJEN

a. Kako je Jakov iskoristio Ezavovu slabost? Postanak 25:29–31.

„Kad je Ezav, vrativši se jednog dana kući iscrpljen i umoran od lova, zatražio hranu koju je Jakov pripremao, ovaj potonji, u čijem je umu bila samo jedna misao, iskoristio je prigodu i ponudio da zadovolji bratovu glad u zamjenu za prvorodstvo.“ —Patrijarsi i proroci, str. 179.

b. Iako je Jakovljeva ideja bila domišljata, zašto ova lukava spletka protiv njegovog brata u iskušenju nije bila idealan plan u Božjim očima? Izreke 3:29.

„[Božja riječ] Ona nas uči da se u svim svojim poslovima stavimo u položaj onih s kojima imamo poslovne odnose, i ne gledamo samo na svoje interese, već također i na interese drugih. Onaj koji koristi tuđi neuspjeh da bi sebi pribavio korist, ili koji pokušava iz slabosti i nedovoljne spretnosti drugih izvući korist za sebe, pri-jestupnik je načela i propisa Božje riječi.“ —Zdravlje i sreća, str. 187.

c. Što je Ezav odlučio učiniti i zašto? Postanak 25:32, 33.

„Ezav je imao posebno jaku želju za određenim jelom i tako je dugo popuštao sebi da nije osjećao potrebu za odvraćanjem od primamljivog, priželjkivanog jela.“ —Svjedočanstva, knj. 2, str. 38.

„Razmišljao je o njemu ne trudeći se da obuzda svoj apetit, dok snaga apetita nije potisnula sve obzire i njime potpuno ovladala. Zamišljao je da će biti izložen velikoj nelagodi, pa čak i smrti ako ne dobije to jelo. Što je više o tome razmišljao, to je njegova želja jačala, dok njegovo sveto prvorodstvo nije izgubilo vrijednost i svetost. Razmišljao je: ako ga sada prodam, lako ga mogu poslije otkupiti. Prodao ga je za omiljeno jelo zavaravajući se da njime može raspolagati kako želi i otkupiti ga kad bude htio.“ — Svjedočanstva, knj. 2, str. 38, 39.


Utorak 7. srpnja

3. IZNIMNO SKUP ZALOGAJ

a. Koju opomenu trebamo naučiti iz Ezavove nagle odluke kad mu je Jakov ponudio hranu u zamjenu za njegovo pravo prvorodstva? Postanak 25:34.

„I zbog variva od leće Ezav je prepustio svoje prvorodstvo i prijenos potvrdio zakletvom. Hranu je za vrlo kratko vrijeme mogao dobiti u šatoru svog oca, ali da bi trenutno zadovoljio svoju želju, on je bezobzirno trgovao sa slavnom baštinom koju je sam Bog obećao njegovim ocima. Njega je zanimala samo sadašnjost. On je bio spreman žrtvovati nebesko za zemaljsko, zamijeniti buduće dobro za trenutno zadovoljstvo.

„Tako Ezav pogazi svoje prvorodstvo.” On je osjetio olakšanje kad ga se oslobodio. Sada nije bilo prepreka na njegovu putu, mogao je raditi što je želio. Koliko je mnogo onih koji zbog ovih divljih zadovoljstava, pogrešno nazvanih sloboda, još uvijek prodaju svoje pravo prvorodstva na čistu i neokaljanu baštinu, vječnu nebesku baštinu.“—Patrijarsi i proroci, str. 179.

b. Što moramo razumjeti o Božjem upozorenju u pogledu Ezavove sudbine? Malahija 1:2, 3; Rimljanima 9:13, 14.

„Bog nije donio proizvoljnu odluku kojom je Ezav bio lišen blagoslova spasenja. Dar njegove milosti u Kristu je besplatan za sve. Nema predestinacije, osim osobne odluke zbog koje svatko može propasti. Bog je u svojoj Riječi iznio uvjete na temelju kojih će svaka duša biti određena na vječni život – poslušnošću njegovim zapovijedima, vjerom u Krista. Bog je izgradio karakter u skladu sa svojim Zakonom i svi koji dosegnu ovo mjerilo ući će u nebesko kraljevstvo slave…

Izabrana je svaka duša koja gradi svoje spasenje sa strahom i drhtanjem. Izabran je onaj koji će obući oklop i boriti se u dobroj borbi vjere. Izabran je onaj koji straži s molitvom, koji proučava Sveto pismo i bježi od kušnji. Izabran je onaj koji ima ustrajnu vjeru, i koji je poslušan svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Plan otkupljenja je besplatan za sve, a u plodovima otkupljenja uživat će oni koji su se pokorili ovim uvjetima.“ — Patrijarsi i proroci, str. 207, 208.


Srijeda 8. srpnja

4. VLADANJE NAŠIM APETITOM

a. Bog nam je dao apetit kako bismo cijenili hranu, što ipak također moramo shvatiti o apetitu? 1. Korinćanima 6:19.

„Svaki dio čovjeka se mora čuvati; moramo paziti da ono što uzimamo u želudac ne protjera iz uma visoke i svete misli.

‘Zar ne smijem prema sebi postupati onako kako meni odgovara?’, pitaju neki, kao da ih mi pokušavamo lišiti velikih dobara kada im objavljujemo neophodnost razumne prehrane i pokoravanja svih navika zakonima koje je Bog postavio.

Ni samo naše tijelo ne pripada nama, i zato prema njemu ne možemo postupati po svom nahođenju. Ne možemo ga onesposobljavati razornim navikama, tako da ne može obavljati savršenu službu Bogu. Naš život i sve naše sposobnosti pripadaju Bogu.“—Slični Kristu, str. 138.

b. Objasnite kako um kršćanina ostaje zdrav. Rimljanima 8:1–6.

„Sve što umanjuje naše tjelesne snage oslabljuje i um i pridonosi da on ima sve manje sposobnosti uočavati razliku između dobra i zla. Mi postajemo sve nesposobniji da izaberemo dobro i imamo sve manje snage činiti ono što i sami smatramo dobrim.

Zloupotrebljavajući svoje tjelesne snage, mi skraćujemo vrijeme koje bismo u svojem životu mogli iskoristi na slavu Božjem imenu i onesposobljavamo sebe da dovršimo djelo nam je Bog povjerio. Dopuštajući sebi stvaranje štetnih navika — da ostajemo budni do kasnih sati, da zadovoljavamo apetit na štetu zdravlja, mi sami ugrožavamo svoje snage. Zanemarujući tjelovježbu, preopterećujući um ili tijelo, unosimo neravnotežu u svoj živčani sustav. Oni koji krše prirodne zakone i tako skraćuju svoj život, a sebe onesposobljavaju za službu, krivi su jer time potkradaju Boga i svoje bližnje! Bog ih je poslao u svijet da budu na blagoslov bližnjima, a oni sami svojim postupcima uskraćuju sebi tu mogućnost… Gospodin nas proglašava krivcima kada svojim štetnim navikama uskratimo svijetu dobro koje je mogao dobiti.

Prijestup fizičkog zakona prijestup je moralnog zakona; jer je Bog na isti način autor fizičkog zakona kao što je autor moralnog zakona.“ —Kristove priče, str. 346, 347.


Četvrtak 9. srpnja

5. POBJEDA KROZ KRISTA

a. Iako je Jakov ponudio Ezavu izazovno jelo, zašto je Ezav bio odgovoran za svoj izbor? Jakov 1:14, 15.

b. Koji su ključevi pobjede nad željama neukroćenog apetita? Galaćanima 2:20; 5:16, 24, 25; 1. Korinćanima 15:57.

„Osjećajući strašnu moć iskušenja i neodoljivu privlačnost želje koja traži da bude zadovoljena, mnogi su kao nesretnik koji očajnički zapomaže: ‘Ne mogu se oduprijeti zlu!’ Kažite mu da može i da se mora tome oduprijeti. Može se dogoditi da bude ponovo savladan, ali to ne treba biti uvijek tako. U svezama rđavih navika grješnog života, on nema moralne snage, i njegova obećanja i odluke su nestalne poput pijeska. Svijest o neispunjenim obećanjima i prestupljenim zavjetima slabi i umanjuje njegovo pouzdanje u vlastitu iskrenost, stoga osjeća da ga Bog neće primiti niti potpomagati njegove napore. Ali on ne treba očajavati.

Oni koji svoje pouzdanje polažu na Krista ne trebaju biti robovi ni naslijeđenih ni stečenih rđavih navika i sklonosti k zlu. Umjesto da robuju nižoj prirodi, oni trebaju gospodariti prohtjevima i strastima. Bog nas u borbi protiv zla, ne ostavlja same da se borimo samo našom ograničenom ljudskom snagom. Ma kakve bile naše naslijeđene i stečene sklonosti ka zlu, možemo ih svladati onom silom koju nam On tako rado daje.”— Zdravlje i sreća, str.174, 175.

„Svaka duša koja se bori kako bi se od grešnog života uzdigla do čistoće, nalazi u Kristu veliki izvor snage. ‘Jer nema drugog imena pod nebom danoga ljudima, kojim bi se mi mogli spasiti’ (Djela 4:12).”— Zdravlje i sreća, str. 179.


Petak 10. srpnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. U kojem smislu je Jakovljeva spletka za prijevaru Ezava otkrila nedostatak vjere?

2. Navedite neke načine kojima nas neprijatelj kuša kao što je kušao Ezava.

3. Kako mnogi danas čine praktički jednaku pogrešku kao i Ezav?

4. Zašto mi koji se pripremamo za vječnost moramo ozbiljno kontrolirati naš apetit?

5. Kako svi koji se bore s apetitom mogu shvatiti kako postoji nada?

 <<    >>