Back to top

Sabbath Bible Lessons

Pouke iz života Jakova

 <<    >> 
1. lekcija Subota, 4. srpnja 2020.

Rani život

„Svim srcem svojim tebe sam tražio: ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih!“ Psalam 119:10.

„Bog će Sebe otkriti svakoj duši koja Mu dođe u potpunoj poniznosti i traži Ga cijelim srcem.”— Odgoj, str. 531.

Predlažemo da pročitate:   Odgoj, str. 253–261. 

Nedjelja 28. lipnja

1. IZAK I REBEKA

a. Što otkriva iskrena briga ostarjelog patrijarha Abrahama za njegovo potomstvo nakon smrti njegove žene? Postanak 24:1–4, 7.

b. Kako je Arahamov sluga objasnio Božje vodstvo pri odabiru Rebeke kako bi postala Izakovom ženom? Postanak 24:42–51, 58.

c. Što možemo naučiti iz sreće ovog zajedništva? Postanak 24:63–67.

„Odgajan u strahu Božjem, Izak je bio naučen životu poslušnosti. Kada je imao četrdeset godina, složio se s izborom bogobojaznog i iskusnog očevog sluge. Vjerovao je da će Bog upravljati odabirom žene za njega.“ —Povijest otkupljenja, str. 61

„Danas djeca između petnaest i dvadeset godina obično sebe smatraju sposobnom za donošenje vlastitog izbora bez pristanka njihovih roditelja. Bili bi zaprepašteni kad bi im bilo predloženo da postupaju sa strahopoštovanjem te da ova tema bude predmet molitve! Izakov slučaj je zapisan kao primjer koji mogu slijediti djeca budućih generacija, posebno ona koja tvrde da se boje Boga. ”—Spiritual Gifts, knj. 3, str. 112.


Ponedjeljak 29. lipnja

2. BORBE

a. S kojim izazovom se novi par suočio i, prema zapisu o Izakovoj starosti, koliko dugo je ovo trajalo? Postanak 25:20, 21 (prvi dio), 26 (zadnji dio).

b. Kako je Izakova vjera nagrađena? Postanak 25:21.

c. Koje burno iskustvo je Rebeka doživjela nakon što je zatrudnjela i što je učinila u vezi toga? Postanak 25:22.

d. Zašto je Rebeka imala takvo iskustvo i što je ona trebala shvatiti? Postanak 25:23, 24.

„Bog od početka zna kraj. On je prije rođenja Ezava i Jakova znao točno kakve će karaktere obojica razvijati. Znao je da Ezav neće imati poslušno srce. Odgovorio je na Rebekine vapaje i dao joj do znanja da će imati dvoje djece i da će stariji služiti mlađemu. Izložio joj je budućnost njezinih dvaju sinova, da će to biti dva naroda, da će jedan biti veći od drugoga i da stariji treba služiti mlađemu.“ —Povijest otkupljenja, str. 62.

e. Opišite prvog rođenog blizanca. Postanak 25:25, 27 (prvi dio). Kako je nemiran duh poput njegovog sklon nezadovoljstvu? Izreke 27:20.

„Ezav je odrastao uživajući u samozadovoljstvu i usredotočivanju svih svojih interesa na sadašnjost.“ —Patrijarsi i proroci, str. 177.

„Ona trebaju rano naučiti da se sreća ne nalazi u udovoljavanju sebi, već nastaje buđenjem osjećaja za dužnost.“ —Odgovorno roditeljstvo, str. 206.


Utorak 30. lipnja

3. SUPROTNE LIČNOSTI

a. Što je mlađi blizanac učinio pri rođenju? Postanak 25:26 (prvi dio).

b. Opišite karakter mlađeg blizanca. Postanak 25:27 (zadnji dio).

„Jakov, ozbiljan, marljiv, brižan, uvijek razmišljajući više o budućnosti nego o sadašnjosti, bio je zadovoljan životom kod kuće, zaokupljen brigom oko stada i obradom zemlje.“ —Patrijarsi i proroci, str. 177.

c. Kako su se roditelji odnosili prema dvojici svojih sinova? Postanak 25:28.

„Ne podnoseći ograničenja, on [Ezav] je uživao u divljoj slobodi lova te je rano izabrao život lovca. Ipak, on je bio očev miljenik. Tihog, miroljubivog pastira privukla je smjelost i snaga starijeg sina, koji je bez straha prolazio planinama i pustinjom, vraćajući se kući s ulovom za svog oca i uzbudljivim izvješćima o svom pustolovnom životu… Njegova je majka cijenila njegovu [Jakovljevu] strpljivu ustrajnost, marljivost i oprez. Njegovi su osjećaji bili duboki i snažni, a njegova nježna, neprekidna pozornost više je pridonosila njenoj sreći nego Ezavova plahovita i povremena ljubaznost. Rebeka je više voljela Jakova.

Izak i Rebeka su obećanja dana Abrahamu i njegovom sinu smatrali velikim ciljem svojih nada i čežnji. Jakov i Ezav su bili upoznati s ovim obećanjima.“ —Patrijarsi i proroci, str. 177.

d. Zašto je redoslijed rođenja bio toliko važan u drevnim vremenima? Izlazak 13:12.

„S duhovnim su prvorodstvom bili povezani i zemaljski blagoslovi koji bi mu donijeli što poglavarstvo u obitelji što dvostruko veći dio očeva bogatstva.“ — Patrijarsi i proroci, str. 180, 181.


Srijeda 1. srpnja

4. PITANJE STAVA

a. Osim načina na koji su roditelji gledali na Jakova, kako je Bog gledao na njega i zašto? Psalam 47:4; Matej 5:6.

b. Opišite dubinu iskustva otkrivenog u istinskoj čežnji za Bogom. Job 23:11, 12; Psalam 119:10.

„Neka vam srce puca od čežnje za Bogom, za živim Bogom... Ispunjeni ustrajnom Jakovljevom vjerom, s Ilijinom nepokolebljivošću, tražite da dobijete sve što je Bog obećao!“—Kristove priče, str. 149.

c. Koji bezvremenski princip u Jakovljevom stavu otkriva zašto je, u pogledu duhovnosti i karaktera, on bio prikladniji za pravo prvorodstva od njegovog nevjernog brata? Rimljanima 13:14.

„Jakov i Ezav su učeni da pravo prvorodstva smatraju važnim, jer je to obuhvaćalo ne samo nasljeđivanje zemaljskog bogatstva već i duhovnog prvorodstva. Primatelj je trebao biti svećenik obitelji, a iz loze njegovih potomaka na svijet je trebao doći Otkupitelj. S druge strane, na prvorođencu su počivale i obveze. Onaj koji naslijedi njegovo blago, slavu, mora posvetiti svoj život Bogu. On, kao i Abraham, mora biti poslušan božanskim zahtjevima. Prilikom ženidbe, u obiteljskim odnosima i u javnom životu on se morao pozivati na Božju volju…

Izak je svojim sinovima obznanio ove prednosti i uvjete, te jasno rekao da Ezav, kao najstariji, ima pravo prvorodstva. Ali Ezav nije ljubio pobožnost i nije imao sklonosti prema vjerskom životu. Zahtjeve koji su dolazili s duhovnim prvorodstvom smatrao je nepoželjnim, čak i mrskim ograničenjima. Božji Zakon, koji je bio uvjet božanskog saveza s Abrahamom, Ezav je smatrao ropskim jarmom. Sklon samozadovoljstvu, on ni za čim nije toliko težio kao za slobodom da čini ono što želi. Sreća je za njega bila u moći i bogatstvu, slavlju i uživanju. Uživao je u neograničenoj slobodi divljeg, skitničkog života.“ —Patrijarsi i proroci, str. 177, 178.


Četvrtak 2. srpnja

5. ČEŽNJA ZA ONIM KOJI JE VJEČAN

a. Prema čemu su bile usmjerene Jakovljeve misli? 2. Korinćanima 4:18.

„Jakov je od svoje majke saznao o božanskom nagovještaju da bi prvorodstvo trebalo pripasti njemu i to ga je ispunilo neizrecivom željom za prednostima što ih je ono donosilo. On nije težio za očevim bogatstvom, već je predmet njegove čežnje bilo duhovno prvorodstvo. Razgovarati s Bogom kao pravedni Abraham, prinositi žrtve pomirenja za svoju obitelj, biti praotac izabranog naroda i obećanog Mesije, naslijediti vječno blago obuhvaćeno blagoslovom Saveza – to su bile prednosti i čast koje su zapalile njegove najdublje čežnje. Njegov je um uvijek gledao u budućnost, pokušavajući razumjeti nevidljive blagoslove.

On je sa skrivenom čežnjom slušao sve što je njegov otac rekao o duhovnom prvorodstvu i pozorno čuvao ono što je čuo od svoje majke. Ovaj je predmet danju i noću zaokupljao njegove misli dok nije prožeo sve njegove životne interese.“ —Patrijarsi i proroci, str. 178.

b. Zašto Jakovljev životni prioritet treba nadahnuti nas danas? Psalam 42:1; 119:11.

„Napetost, kakva se nikada ranije nije mogla vidjeti, zahvaća svijet. Zadovoljstva, stjecanje novca, borba za vlast, i sama borba za opstanak, strahovitom silom zaokupljaju tijelo, um i dušu. Usred ove sulude jurnjave, Bog progovara. On nas poziva da se povučemo u samoću i razgovaramo s njime.“ —Odgoj, str. 260.


Petak 3. srpnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Što možemo naučiti od patrijaraha u pogledu odabira supružnika?

2. Objasnite duhovni uvid koji je dan Rebeki o njezina dva sina.

3. Kakav kontrast je postojao između ličnosti Jakova i Ezava?

4. Koji aspekt prvorodstva je Jakov duboko želio?

5. O čemu moramo razmišljati u današnjem vremenu kad nam mnogo stvari odvlači pažnju?

 <<    >>