Back to top

Sabbath Bible Lessons

Pouke iz života Jakova

 <<    >> 
13. lekcija Subota, 26. rujna 2020.

Nada za ostatak Izraela

„Uslišao te Gospod u dan tjeskobe; štitilo te ime Boga Jakovljeva;“ Psalam 20:1

„Borite se u molitvi kao Jakov. Očajnički tražite.“—Svjedočanstva, knj. 1, str. 158.

Predlažemo da pročitate:   Svjedočanstva, knj. 1, str. 158–160; knj. 3, str. 540–544. 

Nedjelja 20. rujna

1. ZAKLJUČNE RIJEČI

a. Koju posljednju poruku je Jakov uputio svojim sinovima? Postanak 49:1, 2.

„Sada kad su njegova djeca čekala da prime njegov blagoslov, Duh nadahnuća ga je ispunio i pred njim je u proročkom viđenju otkrivena budućnost njegovih potomaka. On je jedno za drugim spominjao imena svojih sinova, opisivao karakter svakoga od njih i ukratko prorekao budućnost svakog plemena.“ —Patrijarsi i proroci, str. 235.

„[Jakov] nije imao ogorčene osjećaje prema svojoj djeci koja su ga žalostila. Ali Bog je svojim duhom proroštva uzdignuo Jakovljev um iznad njegovih prirodnih osjećaja. Anđeli su ga okruživali tijekom njegovih posljednjih riječi i snaga Božje milosti ga je obasjala. Njegovi očinski osjećaju bi ga naveli da na svojoj samrti iskaže samo ljubav i nježnost. Ali pod utjecajem nadahnuća on je izgovorio istinu, iako bolnu.”—Spiritual Gifts, knj. 3, str. 172, 173.

b. Kako je Jakovljeva posljednja molba otkrila način na koji je Božja velika milost čudesno dotaknula srce patrijarha u pogledu njegove prve žene koju je nekoć mrzio? Postanak 49:28–31.


Ponedjeljak 21. rujna

2. KOVAČEVA VATRA

a. Opišite kraj Jakovljevog života i dubok utjecaj koji je on ostavio na one oko njega – uključujući i Egipćane. Postanak 49:33; 50:1–3. Koje nadahnjujuće nasljeđe je on također ostavio i nama?

„Jakov je griješio i mnogo patio. Prošle su mnoge godine napora, brige i žalosti od dana kad je zbog svog velikog grijeha morao pobjeći iz šatora svog oca. Bjegunac bez doma, odvojen od svoje majke koju nikada više nije vidio, radeći sedam godina za onu koju je volio, da bi bio podlo prevaren, radeći dvadeset godina u službi lakomog, pohlepnog rođaka. Videći kako se bogatstvo uvećava, a sinovi rastu oko njega, on je nalazio malo radosti u svađalačkoj i podijeljenoj kući. Bio je potresen sramotom svoje kćeri, odmazdom njene braće, smrću Rahele, neprirodnim Rubenovim grijehom, Judinim grijehom, surovom prijevarom i zlobom prema Josipu — kako je duga bila lista grijeha koji su se pružali pred njegovim pogledom. On je uvijek iznova ubirao plodove tog prvog pogrešnog čina. On je opetovano ponavljao svojim sinovima grijehe zbog kojih je nosio krivicu. Ali bez obzira kako je discipliniranje bilo gorko, ono je postiglo svoju svrhu. Ovo kažnjavanje, iako bolno, urodilo je „plodom punim mira – pravednost” (Hebrejima 12:11).“—Patrijarsi i proroci, str. 237, 238.

b. Kako naši životi mogu, poput Jakovljevog, roditi miroljubivim plodom pravednosti? Hebrejima 12:7–11; 1. Petrova 4:12, 13.

„Bog je bio taj koji te je vodio kroz teškoće. Njegova je namjera bila da nevolje u tebi izgrade strpljenje, strpljenje iskustvo, a iskustvo nadu. On je dopustio da te snađu nevolje u kojima ćeš moći donijeti mironosne plodove pravednosti.“ —Svjedočanstva, knj. 3, str. 416.

„Dopuštene su sve nevolje i kušnje koje nas ovdje snalaze da bi se ostvarila Njegova ljubav u nama „da postanemo sudionici njegove svetosti” i punine radosti koju nalazimo u Njegovoj prisutnosti.“ — Svjedočanstva, knj. 5, str. 742.

„Sva ona iskušenja koja prihvatimo kao odgojno sredstvo donijet će nam na kraju radost. ”—Svjedočanstva, knj. 6, str. 365.


Utorak 22. rujna

3. POZIV NA RAĐANJE PLODOVA

a. Koliko snažno je Božje obećanje Jakovljevom potomstvu? Levitski zakonik 26:42; Ponovljeni zakon 32:9, 10.

„Bog je Izraelu pružio sve mogućnosti, dao mu sve prednosti da bi mogao biti na čast Božjem imenu i na blagoslov susjednim narodima. Ako budu hodili putem poslušnosti, obećao im je da će ih „podignuti nad sve narode koje je stvorio hvalom, imenom i slavom“.—Odgoj, str. 40.

„Kad budemo imali ljude koji će se, dok priznaju svoje nedostatke, kao Jakov moliti Bogu s najozbiljnijom vjerom, vidjet ćemo iste rezultate.“ —Svjedočanstva, knj. 4, str. 402.

b. Opišite dubinu Božje ljubavi prema Svom zabludjelom narodu i o čemu trebamo razmisliti? Jeremija 31:18–20; Hošea 11:8, 9.

„Ipak, Bog te u svojoj velikoj milosti još nije posjekao. On ne gleda hladno na tebe. On se ne odvraća ravnodušno od tebe niti te prepušta uništenju.“ —Kristove priče, str. 217.

c. Opišite prednosti Kristovih sljedbenika. 2. Timoteju 1:8–10; Psalam 20:1, 2.

„Moramo proći kroz topioničku peć dok vatra ne spali svu trosku i mi ne budemo očišćeni kako bismo odražavali božansku sliku. Oni koji slijede vlastite sklonosti i vladaju se prema onome što vide, nisu u stanju dobro prosuditi ono što Bog čini. Takvi su puni nezadovoljstva. Oni vide poraz tamo gdje je pobjeda; veliki gubitak tamo gdje je dobitak; i kao Jakov, spremni su uskliknuti: ‘Sve se to na me svaljuje!’, kad upravo sve to zbog čega se žale doprinosi njihovu dobru.

Bez nošenja križa nema ni krune. Kako netko može biti jak u Gospodinu ako nije izložen kušnjama? Bez vježbanja nema snage. Da bi naša vjera bila jaka, moramo se naći u okolnostima u kojima će se ona vježbati.“ —Svjedočanstva, knj. 3, str. 67.


Srijeda 23. rujna

4. IZBJEGAVANJE SUDBINE IZGUBLJENIH

a. Objasnite kako Bog koristi Svoju Riječ kako bi nas oblikovao i koje su ozbiljne posljedice odbijanja pokoravanja ovom procesu. Hebrejima 4:12–14; Hošea 4:17.

„Bog vodi svoj narod korak po korak. Dovodi ga do različitih točaka s ciljem da pokaže što mu je u srcu. Neki izdrže u nečemu, ali padnu na sljedećem. Što se ide dalje, srce se sve više ispituje i kuša. Kad bi narod, koji tvrdi da je Božji, zaključio kako mu se srce protivi ovom ozbiljnom poslu, to bi ga trebalo uvjeriti da postoji posao koji treba obaviti kako ne bi bio izbljuvan iz Gospodnjih usta. Anđeo je rekao: „Bog će svoje Djelo dovesti sve bliže i bliže da ispita i provjeri svakog pojedinca u svojem narodu.” Neki su voljni prihvatiti jednu točku, ali kad ih Bog dovede do druge probne točke, oni ustuknu i povuku se nakon što ustanove da izravno pogađa neki omiljeni idol. Ovdje mogu vidjeti što to u njihovim srcima isključuje Isusa. Takvi cijene nešto više od istine i njihova srca nisu spremna primiti Isusa. Pojedince se ispituje i provjerava dulje vrijeme da bi se vidjelo hoće li žrtvovali svoje idole i poslušati savjet Vjernog Svjedoka. Ako ne budu očišćeni poslušnošću istini i ne nadvladaju svoju sebičnost, svoju ponositost i zle strasti, Božji anđeli imaju nalog: „Pustite ih, oni su se udružili sa svojim idolima”, i oni prelaze na drugi posao prepuštajući ove s njihovim nepokorenim grešnim karakternim crtama vlasti zlih anđela. Oni koji su došli do svake točke i položili svaki ispit i nadvladali bez obzira na cijenu, koji su prihvatili savjet Vjernog Svjedoka, primit će kasnu kišu i tako biti osposobljeni za preobraženje.“ —Svjedočanstva, knj. 1, str. 187.

b. Koji grijeh Danovog plemena će onemogućiti mnogima primanje pečata Božjeg odobravanja? Postanak 49:17; Psalam 15:1–3.

„Prema ovome klevetnik neće prebivati u Božjem šatoru niti će stanovati na svetoj Sionskoj gori. Onaj tko kleveće svojega bližnjega, ne može primiti Božje odobravanje.“ —Svjedočanstva, knj. 5, str. 615.

„Čuvajmo se da ne izgovaramo riječi koje obeshrabruju. Donesimo odluku da se nikada nećemo upuštati u ogovaranje i klevetanje.“—Naše visoko zvanje, str. 291.


Četvrtak 24. rujna

5. IZBAVLJENJE ZA OSTATAK

a. S kojim prednostima i opasnostima se susreće duhovno Izrael današnjice? Psalam 47:1–4; 46:11; Rimljanima 13:11.

„Neki su u ovim crkvama izloženi stalnoj opasnosti zbog toga što brige ovoga života i svjetovne misli toliko zaokupljaju njihov um da nisu u stanju misliti na Boga ili Nebo i na potrebe svoje vlastite duše. Oni se tu i tamo trgnu iz svoje otupjelosti, ali ponovo padaju u dubok san. Ako se potpuno ne probude, Bog će ukloniti svjetlo i blagoslove koje im je dao. U svojem gnjevu uklonit će svijećnjak sa svojega mjesta. On je ove crkve učinio čuvarima svojega Zakona. Ako odbace grijeh i svojom aktivnom, ozbiljnom pobožnošću pokažu čvrstinu i pokoravanje propisima Božje riječi i budu vjerni u vršenju svoje vjerske dužnosti, On će im pomoći da postave svijećnjak na njegovo mjesto i imat će dokaz da je s njima Gospodin nad vojskama i da je Bog Jakovljev njihov zaklon.“ —Svjedočanstva, knj. 4, str. 286.

b. Što je jedini razlog zbog kojeg postoji nada za Jakovljev ostatak? Rimljanima 11:5; Izaija 14:1; 41:14; 43:1.

„Što se tiče velike istine koju smo imali prednost primiti, trebalo bi, a silom Svetoga Duha to i možemo, da postanemo živi prenositelji svjetlosti. Tada bismo se mogli približiti prijestolju milosti; i vidjevši dugu obećanja, kleknuti poniznog srca, te tražiti carstvo nebesko s duhovnom revnošću koja će biti nagrađena. Mi ga moramo uzeti silom, kao što je to učinio Jakov. Tada će naša vijest postati sila Božja na spasenje.“ —Sinovi i kćeri Božje, str. 30.


Petak 25. rujna

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Kako se Bog nada promjeni našeg stava, kao što se promijenio Jakovljev stav prema Lei?

2. Idući put kad se susretnem s neobičnim iskušenjem, što moram imati na umu?

3. Koje prednosti mi je Bog darovao koje bih trebao više cijeniti?

4. Navedite neke prepredene zamke koje ostatak posljednjeg vremena mora pobijediti.

5. Koja je najvažnija Jakovljeva vrlina koju moramo naučiti iz ovih lekcija?

 <<    >>