Back to top

Sabbath Bible Lessons

Pouke iz života Jakova

 <<    >> 
10. lekcija Subota, 5. rujna 2020.

Reformacija u domu

„Tada Jakov reče svome domu i svima koji bijahu s njim: „Odbacite tuđe bogove koji su među vama i budite čisti, i promijenite svoju odjeću.“ Postanak 35:2

„Bog želi da roditelji prosuđuju kao razumna stvorenja i tako žive da svakom svom djetetu daju potrebno obrazovanje.”—Temelji sretnog doma, str. 163.

Predlažemo da pročitate:   Odgovorno roditeljstvo, str. 555–559. 

Nedjelja 30. kolovoza

1. NOVO PODRUČJE – NOVI IZAZOVI

a. Nakon Jakovljevog susreta s Ezavom, kako se Bog pobrinuo za njegov idući korak? Postanak 33:17–20.

„Patrijarhova molitva da ga Bog dovede mirno natrag u njegovu rodnu zemlju je bila uslišena. ”—Patrijarsi i proroci, str. 204.

b. O čemu trebamo razmišljati kad promatramo Jakovljev nemar u vođenju obitelji dok se doseljavao u novo područje? Postanak 34:1; Matej 6:13 (prvi dio).

„Očevi i majke, shvaćate li težinu svoje odgovornosti? Dopuštate li svojoj djeci druženje s drugom djecom kad niste prisutni i kad ne znate kakav utjecaj primaju? Ne dopuštajte im biti s drugom djecom bez nadzora…

Evo kušnje i odabira za vas: ili se izložiti opasnosti da uvrijedite susjede šaljući im djecu natrag, ili im udovoljiti i dopustiti njihovoj djeci boravak s vašom te svoju djecu tako prepustiti primanju spoznaja koje bi im mogle postati doživotnim prokletstvom.“ —Odgovorno roditeljstvo, str. 114, 115.


Ponedjeljak 31. kolovoza

2. OSKVRNUĆE DINE

a. Kad je Jakovljeva kćer, Dina, izašla s naizgled bezopasnim planom kako bi vidjela kćeri te zemlje, što se dogodilo – i kako je ova tragedija upozorenje za nas danas? Postanak 34:2; 1. Korinćanima 15:33.

„Oni koji traže zadovoljstvo među onima koji se ne boje Boga stupaju na Sotonino područje i izazivaju njegove kušnje.“ —Patrijarsi i proroci, str. 204.

„Po cijelome svijetu… na svakoj strani su prizori zla. Svugdje je prisutna sklonost senzualnosti i rasipnosti.”—Zdravlje i sreća, str. 363.

„Gradovi postaju slični Sodomi i naša djeca su svakodnevno izložena mnoštvu zala. Djeca i mladi koji pohađaju javne škole često se druže s gorima od sebe, s takvima koji su, uz vrijeme provedeno u učionici, prepušteni uličnom odgoju. Na srce mladih se lako djeluje; i ako oni koji ih stalno okružuju nisu ispravnog karaktera, Sotona će iskoristiti tu zapuštenu djecu da bi utjecao na one koji su brižljivije odgajani. I tako, prije nego što roditelji koji praznuju subotu i saznaju šta se zbilo, djeca su im se naučila bezakonju i dušu im je zahvatila izopačenost.“ —Savjeti za roditelje, učitelje i studente, str. 173.

„Osjetilni užici ugasili su želju za svetosti i uništili duhovno napredovanje.“ —Odgovorno roditeljstvo, str. 446.

b. Što nas treba odvratiti od ovakvih zamki? 1. Solunjanima 5:22.

„Oni koji su odgovorni za Božju svojinu u dušama i tijelima djece stvorene na Njegovu sliku, trebaju podići zapreke protiv suvremenih osjetilnih zadovoljstava koja uništavaju tjelesno i moralno zdravlje tisuća ljudi. Kad bismo ušli u trag pravim uzrocima većine zlodjela današnjice, otkrili bismo da za njih možemo okriviti neukost očeva i majki i njihovu ravnodušnost prema tom problemu.“ — Odgovorno roditeljstvo, str. 115.

„Postoje oni koji će reći, ‘O, ne trebate biti tako isključivi. Malo bezopasnog flerta neće nikome naštetiti.’ I tjelesno srce teži bliže iskušenju, i vodi do praktičnog popuštanja zadovoljstvu što završava u grijehu. Ovo pokazuje nizak standard moralnosti, ne dostizanje visokog mjerila Božjeg zakona.”—Medical Ministry, str. 143.


Utorak 1. rujna

3. SPREMNI NA ZAVJET

a. Kako je neznabožac Šekem vidio svoju obvezu prema Dini? Postanak 34:3, 4, 6, 8, 11, 12. Koju posebnu zakonsku odredbu je Bog kasnije dao Hebrejima za ovakve situacije? Ponovljeni zakon 22:28, 29.

b. Iako neobziran prema Božjim standardima za Njegov narod, Šekemova naklonost prema Jakovljevoj kćeri se činila iskrena – ipak koja opasnost se pojavila s ponudom njegovog oca? Postanak 34:9, 10.

„Što se tiče odnosa Izraela prema okolnim narodima, Gospodin je objavio preko Mojsija: „Nemoj sklapati s njima saveza niti im iskazuj milosti. Ne sklapaj ženidbe s njima… Jer bi ona odvratila od mene sina tvoga; drugim bi bogovima on služio; Jahve bi se razgnjevio protiv vas, i brzo bi te istrijebio.” „Ta ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome; Jahve je odabrao tebe između svih naroda na zemlji da budeš njegov narod, njegova predraga svojina.” —Ponovljeni zakon 7:2-4; 14:2.

Jasno su bile prorečene i posljedice stupanja u ugovorni odnos s okolnim narodima.“ — Proroci i kraljevi, str. 568, 569.

c. Kako Božje upozorenje protiv braka s nevjernicima nastavlja odzvanjati do nas danas? 2. Korinćanima 6:14–18.

„Ako ne želiš da tvoj dom bude pomračen za uvijek, ne sjedinjuj se s nekim tko je Božji neprijatelj.“ —Poruke mladima, str. 440.

„Od Kristovih se sljedbenika očekuje da iziđu iz svijeta, da se odvoje i ne dotiču ničega nečistog; oni imaju obećanje da su sinovi i kćeri Svevišnjega, članovi kraljevske obitelji. Ali ako sa svoje strane ne ispune uvjete, ne mogu i neće moći doživjeti ispunjenje tog obećanja.“ —Svjedočanstva, knj. 2, str. 441.


Srijeda 2. rujna

4. IZDAJNIČKI PLOD

a. Što su Jakovljevi sinovi predložili kako bi riješili nepriliku – i kakav je bio odgovor? Postanak 34:7, 13–24.

b. Unatoč sklopljenom prijateljskom sporazumu, koji strašan postupak su nakon toga počinila dvojica Jakovljevih sinova – i kako smo mi opomenuti protiv načina na koji su pokušali opravdati svoju izdaju? Postanak 34:25–29, 31; Matej 5:13.

„Boravak Jakova i njegovih sinova kod Šekema završio je nasiljem i prolijevanjem krvi. Jedna je kćer iz njihova doma osramoćena i ožalošćena, dva brata su bila kriva za ubojstvo, a cijeli je grad bio uništen i poklan iz odmazde zbog nezakonitog postupka jednog nepromišljenog mladića.

Svirepa surovost Šimuna i Levija je bila izazvana, ali oni su ipak svojim postupanjem prema Šekemljanima teško zgriješili.“ —Patrijarsi i proroci, str. 204.

„Ispovijedanje pobožnosti bez ovog živog načela jednako je bezvrijedno kao sol bez svojih svojstava. Onaj koji tvrdi da je kršćanin a ne vlada se prema načelima, licemjer je, ponižava Krista i sramoti Njegovo ime.“ —Svjedočanstva, knj. 2, str. 443.

c. Što je Jakov shvatio o ozbiljnosti grešaka u svojem vođenju obitelji – i koja zraka nade je došla do njegovog srca? Postanak 34:30; 35:1.

„Jakov je smatrao da postoji razlog za duboku poniznost. Karakteri njegovih sinova su otkrili surovost i prijevarnost. U njegovom je taboru bilo lažnih bogova, i idolopoklonstvo je donekle našlo uporište i u njegovoj kući. Neće li ih Gospod, ako postupi prema njihovim zaslugama, prepustiti odmazdi okolnih naroda?

Dok su Jakova opterećivale nevolje, Gospod mu je naredio da krene južno prema Betelu. Pomisao na ovo mjesto podsjećala je patrijarha ne samo na njegovo viđenje o anđelima i o Božjem obećanju milosti već i na zakletvu koju je tamo učinio, da će Gospod biti njegov Bog.“—Patrijarsi i proroci, str. 205.


Četvrtak 3. rujna

5. POVRATAK BOŽJIM PUTEVIMA

a. Objasnite ključni korak koji je Jakov poduzeo za reformaciju u svojoj obitelji – i opišite čudesne rezultate. Postanak 35:2–5.

„Dok je [Jakov] razmatrao Božje prekrasno postupanje prema njemu, njegovo se srce smekšalo, a njegovu je djecu ganula Božja sila. On je upotrijebio najdjelotvorniji način kako bi ih pripremio da mu se pridruže u obožavanju Boga kad stignu u Betel.“ —Patrijarsi i proroci, str. 205.

„Jakov se ponizio i od svih članova svoje obitelji zatražio je da se ponize i da odlože svoje ukrase i tuđe bogove. Trebao je prinijeti žrtvu Gospodu, zatražiti oproštaj za njihove grijehe i u molitvi se založiti za njih da ih ne unište okolni narodi.“ —Biblijski komentar, 1. str, 1096.1

b. Kako vjernici u svakom dobu mogu biti ohrabreni ovom vrstom svježeg, novog Jakovljevog iskustva u Betelu? Postanak 35:6, 7; Djela 19:18–20.

„Gospod je prihvatio Jakovljeve napore da ukloni zlo iz svoje obitelji i javio mu se. Zatim ga je blagoslovio i obnovio mu dato obećanje, a na narode koji su ga okruživali pustio svoj strah.“ —Biblijski komentar, 1. str. 1096.1

„Spalite knjige o magiji; spalite ih sve do zadnje; spalite sve – da, učinite to i to će prekinuti vašu povezanost sa silama tame. ‘Zato izađite isred njih i odvojite se, govori Gospodin, i nečistoga se ne dotičite — i ja ću vas primiti (2. Korinćanima 6:17). To je ono što bismo trebali željeti učiniti. Želimo se pokloniti s poštovanjem Bogu neba.”—Sermons and Talks, knj. 2, str. 68.


Petak 4. rujna

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Zašto roditelji danas trebaju biti posebno oprezni nad svojom djecom i mladima?

2. Koliko je vjerojatno da se danas dogodi tragedija nalik onoj u Dininom slučaju?

3. Što je bilo pogrešno kod načina na koji su Šimun i Levi postupili prema Šekemovom grijehu?

4. Zašto je toliko važno da ja predstavljam ispravan primjer ovome svijetu?

5. Koju vrstu reformacije ja trebam provesti u svojoj obitelji?

 <<    >>