Back to top

Cu privire la COVID-19| Un mesaj din partea Președintelui Conferinței Generale

Translation by Andra Ionita
February 2, 2020
Romania

Dragă familie a Adventiștilor de Ziua a Șaptea-Mișcarea de Reformă din întreaga lume, fie ca pacea Domnului nostru Isus Hristos să fie cu fiecare dintre voi.

 

Cu toții am urmărit dezvoltarea pandemiei Coronavirus-ului în ultimele zile, o dată ce a ajuns în aproape fiecare colț al planetei. Ca biserică, vrem să promovăm sănătatea atât între membrii noștri, cât și a celor cu care venim în contact.

 

Așadar, mi-aș dori să profit de această ocazie să îndemn pe membrii familiei bisericii noastre să facă tot ce le stă în putință pentru a preveni contaminarea și pentru a evita răspândirea acestui virus și altora.

 

Ca reformatori, trebuie să continuăm să trăim reforma sanitară descoperită nouă și să ne îmbunătățim nutriția, somnul, exercițiile fizice, igiena, precum și orice obicei legat de sănătate. Odată ce ne facem partea, putem sa fim încrezători că Dumnezeu ne va purta de grijă și nu va lăsa ca nimic care nu este după planul Lui să ni se întâmple.

 

Cine cauzează o astfel de epidemie?

“Satana lucrează şi prin elementele naturii, pentru a-şi strânge secerişul de suflete nepregătite... Dumnezeu este Acela care ocroteşte făpturile Sale şi le înconjoară pentru a le feri de puterea distrugătorului. Dar lumea creştină a dovedit dispreţ faţă de Legea lui Iehova; Domnul însă va face exact ce a spus - Îşi va retrage binecuvântările de la pământ şi-Şi va îndepărta grija ocrotitoare de la aceia care se răscoală împotriva Legii Sale, învăţându-i şi obligându-i şi pe alţii să facă la fel.

 

“În timp ce va apărea înaintea copiilor oamenilor ca un mare medic care le poate vindeca bolile, el va aduce boală şi dezastru, până acolo încât oraşele populate să fie aduse în stare de ruină şi părăsire. Chiar acum el este la lucru. În accidente şi calamităţi pe mare şi pe uscat, în marile conflagraţii, în furtuni grozave şi în uragane pustiitoare, inundaţii, cicloane, valuri uriaşe şi în cutremure, în toate locurile şi în mii de forme, Satana îşi exercită puterea. El distruge lanurile gata de recoltat, având ca urmare foametea şi suferinţa. El face ca aerul să fie poluat de moarte şi mii de fiinţe pier din cauza stricăciunii lui. Aceste calamităţi vor deveni din ce în ce mai frecvente şi mai dezastruoase. Distrugerea va veni asupra oamenilor şi a animalelor. "Ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniţi şi tânjesc; ţara a fost spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile, şi rupeau legământul cel veşnic!" (Is. 24,4.5).” ML 589,590

 

 

Aduceți inimile temătoare la Dumnezeu

Deși pentru mulți acesta este un timp de teamă, noi ne putem ridica capetele și ne putem bucura de faptul că salvarea noastră este mai aproape ca niciodată.

 

Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.

Cînd vor începe să se întîmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.`` Luca 21:27-28

 

Putem folisi această oportunitate, când oamenii trăiesc o astfel de incertitudine cu privire la viitor, pentru a le spune că Soluția problemelor mondiale și personale vine curând. Isus este soluția tuturor problemelor noastre și El urmează să își îndeplinească promisiunea cu privire la întoarcerea Sa în această lume pentru a îi lua pe cei care au trait cu El într-o lume cu mult mai bună decât aceasta. În curând ne ia acasa!

 

Venirea lui Isus și stabilirea împărăției Sale neprihănite sunt aproape! 

 

Activități ale bisericii

Cu privire la întrunirile din bisericile noastre, încurajăm membrii să continue să se întâlnească în mod normal, cu excepția cazurilor în care ne impiedică o îngrijorare rezonabilă (cazuri în care cei mai vulnerabili și mai predispuși să sufere sau chiar să moară în cazul infectării sunt prezenți) sau în locuri unde autoritățile au interzis întrunirile datorită riscului răspândirii virusului.

Ca întotdeauna, trebuie să ne supunem autorităților ca instrumente ale lui Dumnezeu atâta timp cât acestea nu se opun supunerii noastre în fața Lui. (Romani 13:1, Fapte 5:29)

 

Urmărirea instrucțiunilor pentru a preveni îmbolnăvirea este datoria noastra de creștini

Faptul că nu ne întrunim în cazul în care evităm să ne expunem atât pe noi înșine, cât și pe cei din jur la un risc, nu ar trebui să fie considerat lipsă de credință. Noi trebuie să avem cea mai mare grijă de templul lui Dumnezeu. “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfînt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit dela Dumnezeu? Şi că voi nu sînteţi ai voştri?” 1 Corinteni 6:19

 

Din contră, dacă se prezintă riscuri clare, iar noi ne expunem în mod inutil, acest lucru devine încumetare. “Isus i-a răspuns: ,,S'a spus: Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.” Luca 4:12

 

Să fim credincioși Tatălui nostru Ceresc, iar dacă este voia Lui, El ne poate apăra de aceste rele.

 

În cazul în care Dumnezeu are un plan diferit cu oricare dintre voi, și ați contractat acest virus, amintiți-vă că Dumnezeu are grija de voi și că este Marele Medic. El va iubește și vă va purta pe brațele Sale iubitoare pentru ca să treceți prin încercarea pe care o aveți de înfruntat.

 

Fie ca mila și harul lui Dumnezeu să ne ofere discernământul și puterea să facem voia Sa și să-I glorificăm Numele în orice circumstanță.

 

Fratele vostru în credință, Eli Tenorio.