Back to top

Sabbath Bible Lessons

Поуке о Светом Духу

 <<    >> 

Предговор

„Христос је изјавио да ће након свог вазнесења послати својој цркви као свој највећи дар Утешитеља који ће заузети Његово место. Тај Утешитељ је Свети Дух – душа Његовог живота, успешност Његове цркве, светло и живот света. Са својим Духом Христос шаље утицај помирења и силу која укљања грех.

„У дару Духа Исус је човеку дао највећи дар које му је небо могло дати...

„Дух чини делотворним оно што је постигао Откупитељ света. Дух чини да нам срце буде чисто. Захваљујући Духу, верник постаје учесник у божанској природи. Христос нам је дао свог Духа као божанску силу да савладамо све наслеђене и стечене склоности према злу и да утисне свој карактер у целу цркву.“ – The Review and Herald, May 19, 1904.

„Само Христов живот у души, само активно начело љубави усађено Светим Духом, учиниће да наша душа доноси плодове добрих дела.“ – Life Sketches, p. 327.

Док будемо проучавали лекције Суботне школе за ово тромесечје, сарађујмо са Светим Духом и у потпуности предајмо своје срце Његовој контроли. Деловањем Духа на наше срце бићемо привучени ближе једни другима и желећемо да поделимо примљени благослов. Нека нам Господ помогне да се целим срцем ујединимо са својом браћом у тражењу силе Светог Духа која ће ићи пред нама у ширењу добре вести о Исусовом доласку.

Време у коме живимо је за оне који Га траже, време деловања Светога Духа. Тражите Његове благослове. Време је да будемо много преданији у својим молитвама. Нама је поверено напорно али радосно, славно дело откривања Христа онима који се налазе у тами. Позвани смо да објављујемо нарочите истине за ово време. За све ово неопходно је изливање Духа. Морамо се молити за то. Господ очекује да Га молимо. Ми нисмо ступили у ово дело пуним срцем.“ – The Review and Herald, March 2, 1897.

„На сваком богослужењу коме присуствујемо, треба да се дижу наше топле молитве Богу да би подарио топлоту и влагу нашој души. И како из дана у дан тражимо од Бога силу Светога Духа тако ће Он у нама развијати кротост, понизност и зависност од Бога за позни дажд који довршава дело. Ако пуном вером тражимо овај драгоцени благослов, примићемо га, јер је то Бог обећао.“ – Сведочанство за проповеднике, 466.

Одсек Генералне Конференције за Суботну школу

 <<    >>