Back to top

Sabbath Bible Lessons

ПАВЛОВОТО ЕВАНГЕЛИЕ ДО: Римјаните

 <<    >> 
11. лекција Сабота, 12. март 2022.

Меѓу пријателите и непријателите

„Не допуштај злото да те победи, туку победи го злото со добро” (Римјаните 12:21).

„Да се биде голем во царството Божјо значи да се биде понизен како мало дете, во едноставноста на верата и чистотата на љубовта. Мора да се надмине секоја гордост, да се отфрли секоја амбиција за превласт, а да се охрабрува само кротоста и довербата на мало дете”. – 5 Сведоштво, 130.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:   Здравје и среќа, 483-496. 

Недела 6. март

1. ПОТПИРАЊЕ НА ВЕЧНАТА МИШКА

а. Дури и кога животот изгледа мрачен, каков треба да биде нашиот став? Римјаните 12:12.

„Сите имаат неволји, болки кои тешко се поднесуваат, искушенија на кои тешко се спротивставуваат. Немојте за своите тешкотии да им кажувате на смртниците како што сте и вие, туку изнесете сè пред Бога во молитва. Придржувајте се кон правилото никогаш да не изговарате ниту еден збор на сомневање или обесхрабрување. Со своите зборови на надеж и на света радост, вие можете многу да сторите да го разведрите животот на другите и да ги подржите во нивните напори”. – Патот кон Христа, 119.

„Нема такво време и место кое не е прикладно за молитва. Не постои ништо што би можело да нè спречи да го подигнеме своето срце во духот на искрената молитва. Среде мноштвото на улица, окупирани со работните обврски, ние можеме да му упатиме молитва на Бога и да побараме божествено водство, како што го сторил тоа Немија додека го изнесувал своето барање пред царот Артаксеркс. Место за разговор може да се најде каде и да се наоѓаме. Вратата на нашите срца мора секогаш да биде отворена, постојано треба да се повикува Христос да дојде во нас како небесен гостин.

Иако околу нас може да владее заразена, расипана атмосфера, ние не мораме да ги вдишуваме нејзините лоши испарувања, туку можеме да живееме во чистата атмосфера на Небото. Можеме да им го затвориме секој пристап на нечистите мечти и несвети мисли, ако искрено со молитва ја издигнеме нашата душа во Божјата близина. Оние кои го отвориле своето срце за да примат поддршка и благослов од Бога, ќе одат во посвета атмосфера од оваа на земјата и ќе одржуваат постојана врска со Небото”. – Патот кон Христа, 99.


Понеделник 7. март

2. ОТВОРЕНО СРЦЕ, ОТВОРЕН ДОМ

а. Наведете една драгоцена христијанска особина која често се заборава - но многу се цени - во денешниот зафатен свет. Римјаните 12:13; 1 Петрово 4:9.

„Библијата придава големо значење на гостољубивоста; и не само што ја истакнува како наша должност, туку изнесува многу убави описи за таа доблест и за благословите кои таа ги донесува...

Аврамовиот внук Лот, иако се преселил во Содом, примил од патријархот дух на љубезност и гостопримливост. Здогледувајќи ги навечер двајцата туѓинци на портите на градот и знаејќи дека сигурно ќе бидат изложени на опасности во безбожниот град, тој упорно настојувал да ги воведе во својот дом. Притоа, тој не мислел на опасноста во која можел да западне и тој самиот, и неговото семејство. Дел од неговата животна задача бил да ги заштитува загрозените и да се грижи за бездомниците и со својата љубезна постапка кон двајцата туѓинци, тој до вел ангели во својот дом. Оние кои тој сакал да ги заштити, го заштитиле него. Поради безбедност, тој вечерта ги примил во својот дом; изутрина тие го извеле него и неговото семејство на безбедно место, далеку од осудениот град.

Господ сметал дека овие примери за гостопримливост се достојни за да се запишат во Неговата Реч; на нив се повикувал и вдахновениот апостол Павле по повеќе од илјада години: ‘Гостољубивоста не запоставувајте ја, бидејќи преку неа некои, и не знаејќи, им укажаа гостопримство на ангели’ (Евреите 13:2).

Предноста што ја имале Аврам и Лот не ни е скратена ниту нам. Со укажување на гостопримливост кон Божјите деца, ние исто така можеме да ги примиме Неговите ангели во својот дом. Дури и во наши дни, ангелите во човечки облик влегуваат во домовите на луѓето и го уживаат нивното гостопримство. Христијаните кои живеат во светлина на Божјото одобрување ги следат секогаш невидливите ангели и тие свети суштества оставаат за себе благослов во нашите домови“. – 6 Сведоштво, 341,342.

б. На кој голем принцип ве потсетува ова? Филипјаните 2:4.

„Наша должност во овој свет е да живееме поради добро на другите, да ги благословуваме другите, да бидеме гостопримливи. Но често по цена на извесни непријатности сме во состојба да им пружиме гостопримство на оние на кои навистина им е потребна нашата грижа, благодатта на нашето дружење и нашиот дом”. – 2 Сведоштво, 645.


Вторник 8. март

3. ЉУБОВ НА КОЈА И НЕМА СЛИЧНА

а. Опишете ја длабочината на неверојатната, извонредна особина што можеме да ја научиме од Исус. 1 Петрово 1:21-23; Римјаните 12:14.

„Можеме да ги научиме поуките за кротост и понизност на умот додека се качуваме на Голгота, и гледајќи на крстот, го гледаме нашиот Спасител во агонија, Синот Божји како умира, Праведникот за неправедните. Погледнете го Оној кој може да повика легии од ангели да Му помогнат со само еден збор, како станува предмет на потсмев и лакрдија, навреда и омраза. Тој се дава себеси како жртва за гревот. Кога Го навредуваа, Тој не се закануваше; кога лажно Го обвинуваа, Тој не ја отвори устата Своја. Тој се моли на крстот за Своите убијци. Тој умира за нив. Тој плаќа бесконечна цена за секој од нив. Тој не сака да изгуби ниту еден од оние за кои платил толку голема цена. Без приговор дозволува да Го тепаат и камшикуваат. И оваа жртва што не се бунтува е Синот Божји. Неговиот престол е од вечноста и Неговото царство нема да има крај... Гледај, погледни го крстот на Голгота; погледнете ја царската жртва што страда за вас...

Синот Божји беше отфрлен и презрен заради нас. Можеш ли, имајќи го пред очите крстот, гледајќи ги со очите на верата страдањата Христови, да зборуваш за твоите неволји, за твоите искушенија? Можеш ли да го негуваш во своето срце духот на одмазда против твоите непријатели додека Христовата молитва излегува од Неговите бледи и треперливи усни за оние кои хулат на Него, за Неговите убијци: ‘Оче, прости им, зашто не знаат што прават’“ (Лука 23:34)? – That I May Know Him, p. 65.

б. Наведете неколку клучни аспекти за придобивање души за Христа. Римјаните 12:15.

„Ние треба да се приближиме до луѓето преку лични залагања. Успехот ќе биде поголем, ако посветиме помалку време за проповедање, а повеќе во лична служба. На сиромашните треба да им се помогне, болните треба да бидат згрижени, тажните и нажалените треба да се утешат, неуките поучат, а неискусните посоветуваат. Треба да плачеме со оние што плачат и да се радуваме со оние што се радуваат. Таквото делување поткрепено со силата на убедувањето, силата на молитвата и силата на Божјата љубов, не може и нема да остане без плод”. – Здравје и среќа, 143.


Среда 9. март

4. СТАВ КОН ДРУГИТЕ

а. Кој вроден став сите ние треба да го избереме за да го замениме со Христовиот начин на однесување, кој е толку поинаков од нашиот - и зошто? Јаков 1:9,10; Римјаните 12:16.

„(Христос) видел дека духот на самоправедноста ќе биде слабост и проклетство за црквата. Луѓето би помислиле дека со свои заслуги ќе можат да заработат место во небесното царство; дека Господ ќе им дојде на помош дури откако самите ќе постигнат одреден напредок. На тој начин во христијанството би имало многу човечко, а малку Исусово. Мнозина што направиле мал напредок ќе се возгордеат и ќе мислат дека се подобри во однос на другите, очекувајќи другите да им ласкаат или ќе бидат навредени ако не ги признаат за најдобри. Христос се обидел Своите ученици да ги заштити од таа опасност.

Нема место за никаква фалба со нашите заслуги...

Љубовта се радува на вистината и не прави никакви завидни споредби. Оној кој поседува љубов, својот несовршен карактер го споредува единствено со Христовата убавина”. – Христовите очигледни поуки, 400-402.

б. Кога другите се однесуваат лошо со нас, која инспирирана мудрост треба секогаш да ја имаме на ум? Римјаните 12:17,18; Изреки 16:7.

„Непоколебливата вера и несебичната љубов ќе ги победат сите потешкотии кои се појавуваат на патеката на должноста за да ја по пречат агресивната христијанска војна. Луѓето кои, Вдахновени со оваа вера ќе одат напред да работат на спасување на души, ќе трчаат и нема да им биде тешко, ќе одат и нема да се уморат.

Ве уверувам дека Бог, ако одите по вистински пат, ќе направи вашите непријатели да бидат во мир со вас. Тој ќе ве поддржи и крепи. Направете завет со Бога дека добро ќе внимавате на своите зборови. ‘Ако некој не греши во зборувањето, тој е совршен човек, способен да го заузда и целото свое тело’ (Јаков 3:2). Имајте на ум дека одмаздољубивите зборови никогаш не прават човекот да почувствува дека стекнал победа. Христос нека зборува преку вас. Немојте да го изгубите благословот кој доаѓа кога не се мисли зло”. – 7 Сведоштво, 243.

„Во сите свои тешкотии биди сталожен и смирен, трпелив, не враќајќи зло за зло, туку добро за зло. Подигни го погледот кон врвот на скалите. Над нив е Бог. Негова слава ја осветлува секоја душа која се искачува кон небото. Тие скалила го претставуваат Исус. Качувај се со Негова помош, држи се цврсто за Него, и наскоро од тие скалила ќе преминеш во вечното царство”. – 8 Сведоштво, 130.


Четврток 10. март

5. СТАВОТ ЗНАЧИ СÈ

а. Опишете го трпението на светите што мораме да го развиеме ако очекуваме да бидеме запечатени во Христа за вечноста. Лука 21:19; Римјаните 12:19.

„Секој што оди во вера може да стекне скапоцено искуство повредно од чисто злато. Оној кој оди по патот на непоколеблива доверба во Бога, ќе одржува постојана врска со небото. Божјото дете треба да ја врши својата работа, барајќи само од Бога сила и водство. Тој не смее да падне во очај или да изгуби надеж дури и во најтешки и отежнувачки околности”. – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 2, p. 1022.

„Кога пркосното противење на Божјиот закон ќе стане речиси универзална појава, кога Неговиот народ е изложен на насилство и суровост од страна на своите ближни, Господ мора да се вмеша”. – Христовите очигледни поуки, 178.

„Господ ќе одговори на горливите молитви на Својот народ; зашто Бог сака Неговиот народ да Го бара со сето свое срце и да се потпира на Него како нивен Ослободител. Ќе бараат од Него да ги направи овие работи за Својот народ, и Тој ќе се подигне како нивен Заштитник и Одмаздник”. – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1081.

б. Како треба да светлат верниците во оваа генерација? Римјаните 12:20,21.

„Можеби никогаш нема да дознаеме сè до времето на судот какво било влијанието на нашето љубезно и внимателно однесување кон недоследните, неразумните и недостојните луѓе. Ако, по напад на провокација и неправда од нивна страна, се однесувате и ги третирате како невини, па дури и се трудите ди им покажете посебни дела на љубезност, тогаш сте постапиле како христијанин; и тие стануваат изненадени и засрамени, и во такви околности појасно го гледаат своето однесување и својата подлост отколку ако јасно им укажеш на нивните грди и неприфатливи постапки за да ги разобличиш”. – Medical Ministry, pp. 209, 210.


Петок 11. март

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Кога сум во искушение да ги искажам моите фрустрации, што треба да имам на ум?

2. Зошто треба да се присетам на оние моменти кога гостопримството претставуваше благослов за мене?

3. Како сум повикан да го одразам Христовиот став кон Неговите убијци?

4. Во кои области од животот сатаната ме наведува да мислам дека сум на некој начин посупериорен од другите?

5. Дури и ако сум во право, како треба да се однесувам со оние кои можеби грешат?

 <<    >>